هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش شبیه و شبیه تر

شبیه و شبیه تر

مقدمه:

وقتی دو تا ذره در کنار هم قرار می گیرند. بین آنها نیروهای جاذبه یا دافعه ای ایجاد می شود .این نیروها همان نیروهای بین مولکولی هستند. نیروهای بین مولکولی شبیه ، در هم حل می شوند و محلول های همگن و تک فاز ایجاد می کننند. هر چه نیرو های بین مولکولی ذرات شبیه تر باشد حل شدن انها بهتر اتفاق می افتد.

هدف:

 1. درک مفهوم نیروهای بین مولکولی
 2. مقایسه نیرو های بین مولکولی
 3. شناسایی محلول همگن

جمع آوری اطلاعات:

به نیروهای  بین ذرات  نیروهای بین مولکولی می گویند و به افتخار فیزیک دان هلندی که این نیروها را کشف کرده است به این نیرو ها نیروهای واندروالسی می گویند. آب و استون هر دو  مولکول های  دوقطبی هستند که وقتی در نزدیک هم قرار می گیرند . بین انها نیروهای بین مولکولی واندروالسی از نوع دو قطبی –دوقطبی ایجاد می شود. انواع نیروهای بین مولکولی وجود دارد مانند یون – دوقطبی و ….

حل شدن زمانی اتفاق می افتد.که مولکول بخش آنیونی و کاتیونی دارد ومی تواند در یک حلال قطبی مانند آب و استون به راحتی حل شود. در اصل نیرو های بین مولکولی آنها شبیه است.

متیل بنفش یک نمک است که از دو بخش کاتیونی  و آنیونی تشکیل شده است. رنگ مربوط به متیل بنفش مربوط به بخش کاتیونی آن است و کلر نیز مربوط به بخش انیونی ان می باشد.و می تواند هم در استون وهم در آب حل شود چون نیروی بین مولکولی آنها شبیه هم است هر سه در هم حل می شوند.

کارهای آزمایشگاهی:

ابزار ومواد لازم:

آب – استون – متیل بنفش (کریستال ویوله) – نمک طعام – لوله آزمایش – جا لوله – استوانه مدرج- پیست –اسپاتول-دستکش

شرح آزمایش:

 • طبق دستور العمل به یک لوله آزمایش ۱۰میلی لیتر استون ریخته و به آن چند قطره متیل بنفش اضافه کردیم. به محلول حاصل ۱۰میلی لیتر آب اضافه کرده و لوله آزمایش را کمی هم می زنیم.
 • در مرحله بعدی به به مخلوط حاصل کمی بیشتر از یک قاشق چای خوری نمک اضافه می کنیم و آن را به شدت هم می زنیم.

مشاهده و نتیجه گیری:

 • بعد اضافه کردن متیل بنفش به لوله آزمایش حاوی استون رنگ آن بنفش شفاف  شد . که نشان دهندۀ حل شدن متیل بنفش در استون است. چون هرد نیرو های بین مولکولی دارند، باعث می شود متیل بنفش در استون حل می شود. وقتی به محلول حاصل آب نیز اضافه شد. هرسه در هم حل می شوند.و محلول تک فاز و همگنی ایجاد می شود.
 • در مرحله اضافه شدن نمک در لوله آزمایش دو فاز ایجاد می شود . محلول استون و متیل بنفش در بالا و محلول نمک و آب در لایه پایینی قرار می گیرد . نتیجه می گیریم که نیروهای بین مولکولی نمک و آب خیلی شبیه تر از نیرو های بین مولکولی استون و آب است و برای همین مولکول های آب استون را رها می کنند و به سراغ مولکول های نمک می روند و برای همین دو فاز یا دو لاه در لوله آزمایش بعد از اضافه کردن نمک ایجاد می شود.

 

جواب به پرسش ها:

 1. چه عاملی باعث همگن شدن مخلوط آب و استون می شود؟

جواب:شباهت نیروهای بین مولکولی.

 1. نوع جاذبه بین مولکولی ترکیب های زیر را پیش بینی کرده و بگویید کدام یک قوی تر است؟

استون – آب : دوقطبی- دوقطبی           نمک خوراکی – آب : یون – دو قطبی(قوی تر)

 1. با توجه به مشاهده های خود از این آزمایش علت دولایه شدن مخلوط پس از افزایش نمک خوراکی را توضیح دهید؟

پاسخ: نیروهای بین مولکولی آب و نمک قوی تر از آب و استون هستندو بنابراین با اضافه کردن نمک ، مولکول های آب ااستون را رها کرده ومولکول های نمک را در خود حل می کنند. که علت دو لایه شدن مخلوط است

 1. با توجه به مشاهده ها، علت نام گذاری این آزمایش به شبیه و شبیه تر را توضیح دهید.

علت این نامگذاری ، شبیه تر بودن نیرو های بین مولکولی آب و نمک نسبت به آب و استون است.


نمایش فیلم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *