هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش زورآزمایی با شیمی

زورآزمایی با شیمی

مقدمه:

عناصر فلزی موجود در جدول تناوبی با اکسیژن به یک نسبت واکنش پذیر نیستند. بعضی از فلزات واکنش پذیری زیادتری با اکسیژن دارند. آیا می توان از اکسید شدن این فلزات جلوگیری کرد؟

 

هدف:

  1. مقایسه واکنش پذیری
  2. اهمیت کاربرد آلومینیوم
  3. خوردگی فلزات

جمع آوری اطلاعات:

در جدول تناوبی امروزی گروه ها را به دو گروه اصلی و فرعی(یا فلز های واسطه ای )تقسیم بندی می کنند. تقسیم بندی کلی عنصر ها هم به این شکل است که از ۹۱ عنصر موجود در جدول تناوبی ، کل آنها را به سه دسته فلز ، نافلز و شبه فلز تقسیم شده است.

فلز های موجود در گروه های اصلی جدول با فلز های موجود در گروه فرعی از لحاظ واکنش پذیری متفاوت می باشند . به این ترتیب که واکنش پذیری عناصر واسطه از عناصر اصلی جدول کمتر می باشد. اگر بخواهیم واکنش پذیری عناصر فلزی را در یک ردیف نشان دهیم از پتاسیم تا طلا، واکنش پذیری بسیار کاهش می یابد . طبق الگوی زیر.

پتاسیم>سدیم>منیزیم>آلومینیوم>روی>آهن>قلع>سرب>مس>نقره>طلا

همانطور که می بیند پتاسیم واکنش پذیری زیادتری نسبت به عناصر دیگر داردو همینطور آلومینیوم که واکنش پذیری آن نسبت به مس بیشتر است.

 

 

 

کارهای آزمایشگاهی:

وسایل لازم:

قوطی الومینیومی نوشابه-سوهان یا چاقو-مس۲کلرید نیم مولار-عینک و دستکش.

ایمنی و هشدار

از عینک و دستکش ایمنی استفاده شود.

 

شرح آزمایش:

درب قوطی آلومینیومی را طبق دستور کار با یک چاقو جدا کرده و لایه داخلی آن با همان چاقو خراشیده شد. بعد از شستن داخل قوطی ، محلول مس۲ کلرید آماده را داخل قوطی ریخته و حدود ۵ دقیقه بحال خود رها شد، تا واکنش انجام بگیرد.

مشاهده ونتیجه گیری:

از همان ابتدایی که محلول مس۲کلرید داخل قوطی نوشابه ریخته شد واکنش شروع می شود یعنی واکنش جانشینی اتفاق می افتد.آلومینیوم جای مس وارد محلول می شود و آلومینیوم جانشین مس می گردد.در حقیقت خوردگی در قوطی نوشابه اتفاق افتاد و قوطی دیگر استحکام قبلی خود را نداشت. قوطی با کمی فشار و حرکت پیجشی پاره شد. برای اطمینان از این موضوع قوطی شاهد که در آن محلول مس۲کلرید ریخته نشده بود با همان حرکت پیچشی و فشار آزمایش شد و پارگی در آن اتفاق نیافتاد .

نتیجه گیری: آلومینیوم نسبت به مس واکنش پذیری بیشتری دارد.

نکته :آلومنیوم فلز پر کاربردی است. این فلز بخاطر مناسب بودن انتقال حرارت ،سبکی ، غیرسمی بودن و… از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 

 

جواب پرسش ها:

  1. با توجه به جایگاه عنصر های مس و آلومینیوم در جدول دور ه ای، چه پیش بینی در مورد واکنش پذیری آنها دارید؟

جواب:مس جزو عناصر واسطه و آلومینیوم جزو عناصر اصلی جدول تناوبی است.به همین دلیل با توجه به ویژگی های عناصر واسطه به نظر می اید که واکنش پذیری فلز آلومینیوم از مس بیشتر باشد. یعنی فلزات اصلی پایدارتر هستند.

آیا نتیجه آزمایش پیش بینی شما را تأیید می کند؟ توضیح دهید.

جواب:بله با توجه به مشاهدات این پیش بینی درست بود . چون آلومینیوم فلز مس را از ترکیب خارج و خود جانشین آن شد. یعنی آلومینیوم قوطی نوشابه وارد محلول می شود و مس را از محلول خارج می کند. درمحل خراش درون قوطی نوشابه چنین چیزی نیز قابل مشاهده است.

  1. معادله واکنش زیر را کامل کنید.

۳CuCl2(aq)+2Al(s)→۳cu (s)+ 2Alcl3 (aq)

  1. چرا سطح داخلی قوطی را باید خراش داد؟

جواب: آلومینیوم واکنش پذیری بالایی با اکسیزن دارد وبرای جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم ، داخل قوطی با مواد پلیمری عایق پوشانده می شود. به همین خاطر این ماده را خراش میدهند تا فلز آلومdنیوم با محلول مس۲ کلرید تماس داشته باشد تا آزمایش نتیجه مطمئنی بدهد.


نمایش فیلم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *