هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش استخوان های محکم و انعطاف پذیر

۱۱ استخوان های محکم و انعطاف پذیر مقدمه: بخشی از اسکلت آدمی را استخوان ها تشکیل می دهند. ماهیچه ها به استخوا نها متصل هستند و نیروی انقباض خود را به استخوان ها منتقل می کنند تا باعث جابجایی شویم. هرچه تراکم استخوان های ما زیادباشد اسکلت محکمی نیز خواهیم داشت. تصور زندگی بدون حرکت…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ب (۳۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۹ – ۱۰ – ۱۱- ۱۴ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 232
  • 74
  • 172
  • 49