هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

دسته‌بندی نشده

عکس های مدرسه

روز تجلیل از دانش اموزان مدرسه امام حسین شهرستان ملکان – بهمن ۱۳۹۷

.


20190210_104544

 

خرداد ماه آمار و احتمال ریاضی

دی ماه آمار و احتمال ریاضی

خرداد ماه فیزیک (۲) ریاضی

خرداد ماه روانشناسی

خرداد ماه جغرافی (۳)

خرداد فلسفۀ (۲)

دی ماه فارسی (۳)

خرداد ریاضیات گسسته

خرداد ماه ریاضی (۳) تجربی

للل
  • 1
  • 511
  • 195
  • 946
  • 366