هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

محمود خاقانی

خرداد ماه زمین شناسی

دی ماه زمین شناسی

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نوبت اول زمین شناسی را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

زمین شناسی

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید .منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به انتشارات خیلی سبز است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- در یک نمونه فسیل گیاهی، ۱/۸ کربن پرتوزا وجود دارد. این سنگ چند سال دارد؟ (نیمه عمر کربن ۱۴ = ۵۷۳۰ سال)

۲- در مورد گوهرها به سؤال های زیر پاسخ دهید.

الف) مهم ترین خواص گوهرها را بنویسید.

ب) به نوع شفاف و قیمتی کانی الیوین چه می گویند؟

۳- فضاهای خالی در سنگی به حجم ۴۵ متر مکعب، در حدود ۱۵ متر مکعب است، درصد تخلخل این سنگ چه قدر است؟

۴- تنش را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید.

۵- نام سه روش برای پایدار کردن دامنه ها را بنویسید.

۶- در مورد سوپراکسیدها به سؤال های زیر پاسخ دهید.

الف) سوپراکسیدها چگونه سبب بروز سرطان می شوند؟

ب) نام یک سوپراکسید را بنویسید.

پ) کدام عنصر می تواند در پیشگیری از آنها مؤثر باشد؟

۷- عناصر تشکیل دهنده سنگ آهک را بنویسید.

۸- دو مورد از فواید آتشفشان ها را بنویسید.

۹- توف چگونه تشکیل می شود؟

۱۰- در مورد ذخایر نفت و گاز در ایران، به سؤال های زیر پاسخ دهید.

الف) ذخایر نفت ایران بیشتر در چه سنگهایی قرار دارند؟

ب) اولین چاه نفت در ایران در کدام منطقه حفاری شد؟

پ) بزرگترین میدان نفتی ایران چه نام دارد؟ 

۱۱- نام دو قله آتشفشانی در شمال غرب کشور را بنویسید.

۱۲- استخراج و استفاده از فلزات برای اولین بار در کدام فلاتها صورت گرفته است؟

……………….

 

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۳٫۸MB

منبع: خیلی سبز

دانلود فایل

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نوبت اول زمین شناسی را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

زمین شناسی

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید .منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به انتشارات خیلی سبز است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- در مورد حرکات زمین به سؤال های زیر پاسخ دهید.

الف) حرکت وضعی زمین چگونه است؟ و چه قدر طول می کشد؟

ب) بر اثر حرکت وضعی زمین چه چیزی به وجود می آید؟

۲- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید

الف) طبق نظریه زمین مرکزی، زمین ثابت است و ماه و خورشید و پنج سیاره دیگر آن زمان در مدارهای بیضی شکل به دور آن می چرخند.

ب) نور خورشید حدود ۸ / ۳ دقیقه نوری طول می کشد تا به زمین برسد.

۳- به پرسش زیر پاسخ دهید.

یک اشتراک و یک اختلاف در مورد نظریه های کوپرنیک و کپلر را بنویسید.

۴- عبارت زیر را در مورد قانون دوم کپلر کامل کنید.

هر سیاره چنان به دور خورشید می گردد که …………………………..  .

 

۵- در یک نمونه سنگی مقدار اورانیم ۲۳۵، ۱/۸ به مقدار اولیه آن است. با توجه به این موضوع، سن سنگ چه قدر است؟ (نیمه عمر اورانیم ۲۳۵ = ۷۱۳ میلیون سال)

۶- گزینه درست را انتخاب کنید.

الف) به ترتیب، پیدایش اولین دوزیست و نخستین پستاندار در چه دوره زمین شناسی بوده است؟ )

۱)کربونیفر – ژوراسیک

۲) دوئین – ژوراسیک

۳) دوئین – کرتاسه

۴) سیلورین – کرتاسه

ب) در کدام مرحله از مراحل چرخه ویلسون سنگ کره اقیانوسی دچار فرورانش می شود؟

۱) برخورد

۲) گسترش

۳) بسته شدن

۴) بازشدگی

۷- علت هر یک از موارد زیر را ذکر کنید. (برای هر کدام یک دلیل)

الف) باز و بسته شدن اقیانوس ها:

ب) پیدایش فصل های مختلف

۸- الف) در طول تابستان (در نیمکره شمالی) خورشید بر چه مدارهایی قائم می تابد؟

ب) به ترتیب در اول تابستان و اول زمستان، خورشید بر چه مدارهایی قائم می تابد؟

۹- درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) ژئوشیمی نقش مهمی در شناخت عناصر و منابع روی زمین دارد.

ب) زغال سنگ، نفت و گاز در محیطهای دریایی کم عمق تشکیل می شوند.

……………….

 

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۳٫۸MB

منبع: خیلی سبز

دانلود فایل

نمونه سوالات یازدهم فنی حرفه ای و کار دانش

خرداد دین و زندگی (۲)

دی ماه دین و زندگی (۲)

نمونه سوال امتحانی نوبت اول دین و زندگی (۲) یازدهم (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نوبت اول دین و زندگی (۲) را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

دین و زندگی (۲)

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید .منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به انتشارات خیلی سبز است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- به سؤال زیر پاسخ کامل دهید.

انسان در زندگی فردی و اجتماعی دو دسته نیاز دارد. آنها را با ذکر مثال تعریف کنید.

۲- هر یک از آیات زیر به کدام جنبه اعجاز قرآن کریم اشاره دارد؟

الف) (أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا که

ب) نور السماء بنیناها باید و إنا لموسعون

۳- درست یا نادرست بودن جمله زیر را مشخص کنید.

ارسایی تعبیرات با وجود اختصار، از جنبه های محتوایی اعجاز قرآن کریم است.

۴- به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.

آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسلام و قرآن کریم چیست؟

۵- به سؤال زیر پاسخ کامل دهید.

معجزه آخرین پیامبر الهی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

۶- درست یا نادرست بودن جمله زیر را مشخص کنید.

قرآن کریم احکام فردی متعددی را بیان می کند که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است. مانند خمس و زکات.

۷- جمله زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

براساس روایات معصومین، اسلام بر …………………………… استوار است که مهم ترین آنها ……………….. می باشد.

۸- اصطلاح زیر را تعریف کنید.

طاغوت:

۹- به سؤال زیر پاسخ کوتاه دهید.

 در چه صورت دین الهی به درستی به مردم نمی رسد و امکان هدایت از آنان سلب می شود؟

۱۰- به سؤال زیر پاسخ کامل دهید.

ولایت معنوی چیست و چگونه انجام می پذیرد؟

……………….

 

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۳٫۸MB

منبع: خیلی سبز

دانلود فایل

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم دین و زندگی (۲) یازدهم (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نوبت دوم دین و زندگی (۲) را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

دین و زندگی (۲)

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید .منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به انتشارات خیلی سبز است و شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

پ) جاهای خالی جمله های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 

کسی می تواند پاسخ صحیحی به سؤال های اساسی انسان بدهد که آگاهی کاملی از …………………………. انسان و جایگاه او در ………………………… داشته باشد.

حضرت علی با توجه به تلاش بی پایان پیامبر . ایشان را همچون ………………….. می دانست که با داروهایش بیماران ………………….. را درمان می کرد.

مامان شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با ………………………… برمی گزیدند. به گونه ای که ……………………….. به نسل های آینده معرفی گردد.

انسان در درون خود با دو دعوت روبه روست؛ یکی دعوت ……………………… و دیگری دعوت ……………….  .

ابتدایی ترین زمینه ازدواج ……………………….. است و تحکیم بخش وحدت روحی زن و مرد …………………….. است.

ت) به سؤال های زیر پاسخ کوتاه دهید

ثمره حضور سازنده ائمه در جامعه و اظهار نظر کردن ایشان در مورد مسائل مختلف چه بود؟

چرا حضرت مهدی تان را امام غایب نامیده اند؟

دو مورد از مسئولیت های مردم نسبت به رهبر را بنویسید.

وقتی می گویند «خداوند عزیز است، معنایش چیست؟

ث) کشف ارتباط

کدام یک از گزینه های ستون سمت راست به گزینه های ستون سمت چپ مربوط است؟ (در ستون سمت چپ دو مورد اضافی است.)

۱) ورود جاهلیت با شکل جدید به زندگی اجتماعی مردم                                  الف) دعا برای ظهور امام

 ۲) از برترین اعمال عصر غیبت و لازمه انتظار امام عصر الشعال                          ب) حضور در صحنه نبرد حق طلبان علیه مستکبران

۳) آماده کردن خود و جامعه برای ظهور                                                           پ) تبدیل حکومت نبوی به سلطنت

                                                                                                                  ت) تحریف در معارف اسلامی .

                                                                                                                  ث) مراجعه به عالمان دین و عمل به احکام دین

ج) اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

طاغوت:

تقلید:

ذلت:

ج) به سؤال های زیر پاسخ کامل دهید. 

در مورد تأثیرناپذیری قرآن از فرهنگ دوران جاهلیت که آمیزهای از عقاید و آداب و رسوم نادرست بود. توضیح دهید.

یکی از اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان جور، عدم تایید حاکمان بود. این مورد را توضیح دهید.

……………….

 

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۳٫۸MB

منبع: خیلی سبز

دانلود فایل

خرداد شیمی (۲)

للل
  • 0
  • 757
  • 281
  • 1,351
  • 474