هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

محمود خاقانی

نمونه سوالات فصل به فصل زیست شناسی(۳) دوازدهم تجربی

خرداد ماه زیست شناسی (۱) دهم تجربی

نمونه سوال امتحانی نیم ترم زیست شناسی (۱) (شمارۀ ۱)

در ادامه مطلب می توانید سوال امتحانی برای فصل های ۱ و ۲ زیست شناسی (۱) را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی قوه ای برای فصل های ۱ و ۲ زیست شناسی (۱) را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

۱- درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید.(از کلمات درست و غلط استفاده کنید)

 • پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود نورخورشید در آسمان را نگاه کرده و مقصد خود را پیدا میکنند.
 • سوخت زیستی موجب کاهشکربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود.
 • بعضی مولکول ها و یونهاخواستهمیتوانند از غشا یاختهعبورکنند.
 • آمیلاز بزاق و پانکراس ، نشاسته رابه مولکول های گلوکز تبدیل میکند.

۲- هر یک از جملات زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

 • اطلاعات لازم برای زندگی یاخته در آنذخیره شده است.
 • انتشار مواد از عرض غشاء را تسهیل میکنند.
 • با استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.
 • لیپاز معده به این مولکول ها اثر میکند.
 • با مطالعۀ آن از بیماری های ارثی افراد قبل از ابتلا خبردارمیشوند.
 • لایه ژله ای حفاظتی مخاط معده راقلیایی میکند.
 • اطلاعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظیم میکند؟

۳- چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟

۴- هر یک از موارد زیر توسط کدام آنزیم انجام می شود؟

گوارش پروتئین ها :

از بین بردن باکتریهای دهان :

……………

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: ZIP

حجم:۳۷۴K

منبع: آسان بود

دانلود فایل

تاریخ انتشار: ۹۷٫۱۱٫۷

نمونه سوال امتحانی نوبت اول نگارش (۲) انسانی (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی را مطالعه کنید.

توضیحات نمونه سوال

نمونه سوال امتحانی  را  مطالعه و تمرین نمایند همچنین در بخش آزمون ها می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی را دانلود کنید یا بصورت آنلاین از خودتان امتحان بگیرید.
تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

نام دبیر : آقای جباری

تاریخ آزمون : ۱۲/۱۰/۹۷

متن سوالات

الف) بازشناسی (۲ نمره)

 • با شماره گذاری جایگاه هر یک از موارد زیر را در طرح نوشته مشخص کنید.

بند جمع بندی – بند مقدمه – عنوان نوشته – بند های بدنه

 • در متن زیر واژه های مربوط به زمان و مکان را بنویسید.

نوجوان که بود تابستان ها سر کار می رفت. یک روز قرار شد همراه خانواده به باغی در خارج از شهر برویم و استراحتی بکنیم؛ وقتی موضوع را به محمد ابراهیم گفتیم، گفت: «من نمی آیم، کار دارم ، من توی یک مغازه کار می کنم

ب) تولید متن ( ۱۴ نمره : خوش آغازی ۱، پرورش موضوع ۹ ، خوش فرجامی ۱، رعایت نشانه های نگارشی ۱، املای واژگان ۲)

درباره یکی از موضوعات زیر با استفاده از شگردهایی که آموخته اید و با رعایت اصول (خوش آغازی، پرورش موضوع، خوش فرجامی و هنجارهای نگارشی ) متنی بنویسید.

توصیف یکی از دوستان – سفر زیارتی – بارش برف – بازدید از کتابخانه

 

سازه های نوشتار (۴ نمره : مثل نویسی ۱٫۵ نمره ، حکایت نگاری ۱٫۵ نمره،  شعر گردانی ۱)

 • حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید.

عامل شهری به خلیفه نبشت که دیوار شهر ، خراب شده است آن را عمارت باید کردن. جواب نبشت که شهر را  از عدل ، دیوار کن و راه ها از ظلم و خوف پاک کن ، که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.

 • یکی از مثل های زیر را باز آفرینی کنید و گسترش دهید.

الف) بار کج به منزل نمی رسد.       ب) به زبان خوش، مار از سوراخ بیرون می آید ج) از کوزه همان برون تراود که در اوست

 • دریافت خود را از این بیت به زبان ساده در یک بند بنویسید.

ندانی که کمتر نهند دوست پای                  چو بیند که دشمن بود در سرای؟

نمونه سوال امتحانی نوبت اول نگارش (۳) دوازدهم انسانی (شماره۲)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نگارش (۳) را مطالعه کنید.

توضیحات نمونه سوال

نمونه سوال امتحانی مربوط به دبیرستان امام حسین شهرستان ملکان می باشد . توصیه می شود نمونه سوال امتحانی را دانلود و مطالعه و تمرین نمایند همچنین در بخش آزمون ها می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی را دانلود کنید یا بصورت آنلاین از خودتان امتحان بگیرید.

نام دبیر : آقای جباری

تاریخ آزمون : ۹۷/۱۰/۱۲

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

متن سوالات

الف)بازشناسی ( ۲ نمره)
متن زیر بخشی از یک خاطره است. آن را بخوانید و به موارد خواسته شده پاسخ دهید:
روز سوم خرداد بود. خبر رسید که بچه های اصفهان متشکل از دو تیپ امام حسین و نجف اشرف از سمت پل نو، وارد خرمشهر شده اند، اما عراقی ها هنوز در نهر خین مقاومت می کردند. یک کلاش برداشتم و به پاک سازی ادامه دادم، اما حمل همین اسلحۀ سبک هم برایم طاقت فرسا بود. زخم پهلویم دهن باز کرده بود و عفونت و چرک، تاب و توانم را برده بود. نمی خواستم همین را بهانه کنم و برگردم. به دلم برات شد خرمشهر را خواهم دید. همین امید و آرزو به من انرژی می داد و من تنها نیروی همدانی در گردان مسلم بن عقیل بودم
که غریب و تنها می جنگید. مانده در میان انبوهی از پیکر شهدا و مجروحان و نیروهای محدود خودی که رمقی برای ادامۀ جنگ تا دروازۀ خرمشهر را هم نداشتند.
– موضوع:
– زاویۀ دید:
– شروع خاطره:
– زبان نوشته:

ب)تولید متن(۱۴ نمره : خوش آغازی ۱ ،پرورش موضوع ۹ ،خوش فرجامی ۱ ، رعایت نشانه های نگارشی ۱ ، املای واژگان ۲ )
دربارۀ یکی از موضوعات زیر با استفاده از شگردهایی که آموخته اید و با رعایت اصول (خوش آغازی، پرورش موضوع، خوش فرجامی و هنجارهای نگارشی) متنی بنویسید.
۱ -خاطره ای به یاد ماندنی
۲ – متنی ادبی در مورد صبح روز برفی
۳ قطعه ای ادبی در مورد « شب یلدا »

ج)سازه های نوشتار ( نمره : مثل نویسی ۵ / ۱ ، حکایت نگاری ۵ / ۱ ، شعر گردانی ۱ )
۱ – حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید.
بیابان گردی را دیدم در حلقۀ جوهریانِ بصره حکایت همی کرد که وقتی در بیابان راه گم کرده بودم و از زاد چیزی با من نمانده، دل بر هلاک نهادم که ناگاه کیسه ای یافتم پر از مروارید. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی و نومیدی که معلوم شد مروارید غلتان است.
در بیابان فقیر سوخته را                                        شلغم پخته به که نقرۀ خام
۲ – یکی از مثل های زیر را بازآفرینی کنید و گسترش دهید.
الف( باز فیلش یاد هندوستان کرد.                    ب) با یک گل بهار نمی شود              ج)از دل برود هر آنکه از دیده برفت
۳ – دریافت خود را از این بیت به زبان ساده در یک بند بنویسید.
ای که دستت می رسد کاری بکن                                                 پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار

مشخصات فایل دالودی

منبع : آسان بود

حجم فایل : ۲۳۵kb

تاریخ انتشار :۲۶/۱۲/۱۳۹۷

دانلود فایل

دی ماه نگارش۳ انسانی

نمونه سوال امتحانی نگارش (۳) دوازدهم انسانی (شماره۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نگارش (۳) را  مطالعه کنید.

توضیحات نمونه سوال

نمونه سوال امتحانی مربوط به دبیرستان امام حسین شهرستان ملکان می باشد . توصیه می شود نمونه سوال امتحانی را  مطالعه و تمرین نمایند همچنین در بخش آزمون ها می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی را دانلود کنید یا بصورت آنلاین از خودتان امتحان بگیرید.

نام دبیر : آقای اسدیان

تاریخ آزمون : ۹۷/۱۰/۱۲

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

متن سوالات

۱- بازشناسی: نمره (۲)

خاطره زیر را بخوانید و به سوال ها پاسخ بدهید.

عملیات خیبر بود. جزیره مجنون.ی جوون چارده، پونزده ساله، بچه روستایی شهر ری بود. شرایط سخت شده بود. به قول معروف آتیش از زمین و زمان می بارید. منطقه هم نیزار و باطلاقی بود. فقط ی جاده ای بود بین نیزار و باطلاق. اونجا سنگر گرفته بودیم. مسؤل تدارکات ما با موتور صبح زود که آتیش کم می شد، می اومد و غذا برامون می آورد. نمی تونست نزدیک بشه. از دور گونی کنسوها را پرت می کرد تو سنگر، اون روز وقتی گونی را پرت کرد چهل، پنجاه متر از سنگر دورتر، درست زیر آتش دشمن افتاد. حالا مرد می خواست که بره اون غذاها را بیاره. تیر بار دشمن دایم کار می کرد همون جوون شهر ری، رفت کنار گونی کنسروها. از کنسروها بر می داشت و پرت می کرد تو سنگر برای ما. خودشم زیر آتیش دشمن با خونسردی یکی از کنسروها را باز کرد و همون جا نشست و خورد. بعد از خوردن کنسرو کار جالبش این بود ایستاد و نمازشم خوند. شجاعت این دلاور کلی به گردان روحیه داد……………

الف) موضوع؟

ب) زاویه دید؟

ج) شروع خاطره؟

د) زبان نوشته؟

۲- حکایت زیر را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنویسی کنید.

حاتم طایی را گفتند: از خود بزرگ تر در جهان دیده ای؟ گفت:بلی، خار کنی دیدم پشته ای فراهم آورده، گفتمش: به مهمانی حاتم چرا نروی؟ گفت: ((هر که نان از عمل خویش خورد / منت حاتم طایی نبرد)) من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

۳- ابیات زیر را بخوانید و یکی از آن ها را انتخاب کنید و برداشت خود را از آن بنویسید.

الف) ای که دستت می رسد کاری بکن                        پیش از آن کز تو نباید هیچ کار

ب) افتادگی آموز اگر طالب فیضی                             هرگز نخورد آب زمینی که بلند است

۴- از مثل های زیر یکی را انتخاب کرده و آن در یک بند (سه سطر) گسترش بدهید. الف) باز فیلش یاد هندوستان کرد.

ب) نمک خوردی، نمکدان را نشکن.

۵- در مورد یکی از موضوعات زیر با رعایت طرح نوشته (مقدمه، بند بدنه، بند نتیجه) حداقل ۸ سطر انشا بنویسید.

توجه:

۱- تمیز و خوانا بودن متن:(۱) نمره

۲- رعایت علایم نگارشی:(۱) نمره

۳- نداشتن غلط املایی:(۱) نمره

موضوعات عبارتند از:

۱- یکی از خاطرات به یاد ماندنی خود را بنویسید.

۲- یک قطعه ادبی در موضوع ((دوستی)) بنویسید.

۳- متنی ادبی در مورد (( خزان)) پاییزی بنویسید.

خردادنگارش۱انشانی

نمونه سوال نوبت دوم نگارش (۱) انسانی (شماره۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی را به همراه پاسخ تشریحی سوالات دانلود کنید.

توضیحات نمونه سوال

دراین پست امتحانی میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید . فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی شامل پاسخ های تشریحی سوالات مطرح شده در امتحان می باشد . توصیه می شود نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه و تمرین نمایند همچنین در بخش آزمون ها می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی را دانلود کنید یا بصورت آنلاین از خودتان امتحان بگیرید.
تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

نام دبیر : آقای جباری

تاریخ آزمون : خرداد ۹۷

بازشناسی (۲ نمره)

۱ -پرسش های زیر را بخوانید و مشخص کنید از چه شگردی ( بارش فکری ، اگر نویسی و گزین گفته ها ) استفاده شده است؟
الف) اگر دردنیا اصلاً پشه ای نبود چه اتفاقی می افتاد ؟ (                           )
ب) چگونه پشه ای ناتوان نمرود را از پای درآورد؟ (                        )

۲- در بیان روایت دو موضوع اهمیت دارد آنها را بنویسید.

۳- تولید متن (۱۴ نمره: خوش آغازی ۱ ،پرورش موضوع ۹ ،خوش فرجامی ۱ ،رعایت نشانه های نگارشی ۱ ، املای واژگان ۲ )
درباره یکی از موضوعات زیر با استفاده از روش جانشین سازی و با رعایت اصول(خوش آغازی، پرورش موضوع، خوش فرجامی و هنجارهای نگارشی ) متنی بنویسید.(حداقل ۱۰ سطر)
درخت – کلاغ – دیوار – کتاب

۳- سازه های نوشتار (۴ نمره : مثل نویسی ۵ / ۱ ، حکایت نگاری ۵ / ۱ ، شعر گردانی ۱ )
۱ – حکایت زیر را به زبان ساده بازنویسی کنید.
چون یونس علیه السلام از شکم ماهی نجات یافت؛متفکّر بود و کمتر سخن می گفت. یکی از موجب سکوت و سبب خاموشی پرسید. گفت: سخن، مرا در حبس شکم ماهی انداخت تا وجودم در آتش وحشت، شمع وار بگداخت. خاموشی با سلامت ، به از گفتن با ملامت.
۲ – یکی از مثل های زیر را بازآفرینی کنید و گسترش دهید.
الف) باد آورده را باد می برد        ب) از تو حرکت از خدا برکت      ج)کاسه داغ تر از آش
۳ – دریافت خود را از این ابیات به زبان ساده در یک بند بنویسید.
بنده همان بِه که ز تقصیر خویش                                       عذر به درگاه خدای آورد
وَرنَه ، سزاوار خداوندی اش                                              کس نتواند که به جای آورد

 

مشخصات و لینک دانلود

نویسنده : آسان بود
حجم فایل :۳۶۳KB
منبع : آسان بود

دانلود فایل

للل
 • 1
 • 508
 • 194
 • 946
 • 366