هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش:آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟

      آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟ محل انجام آزمایش: ………………………….. نام مربی یا استاد:………………. مقدمه: در بدن و محیط اطراف ما مواد و ترکیبات مختلف شیمیایی وجود دارد. این مواد چگونه بوجود آمده اند؟ مولکول های شیمیایی طی واکنش های شیمیایی باهم ترکیب و مولکول های بزرکتر و در نهایت ترکیبات شیمیایی…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی