هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار میزان گاز حل شده در یک نوشابه

آزمایش میزان گاز حل شده در یک نوشابه هدف: اندازه گیری و اثبات حجم زیاد گاز موجود در نوشابه و مضرات ورود این حجم زیاد گاز برای اندام بدن ابزار ومواد مورد لزوم: ۱- شیشه ساعت ۲- ترازوی دیجیتالی ۳- قاشق(اسپاتول) ۴- نمک خوراکی(سدیم کلراید) ۵- نوشابه گازدار ۲۵۰میلی لیتری دستور کار: ۱- ابتدا مربی…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی