هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش رسوب شناور

رسوب شناور مقدمه: از پودر های لباس شویی بعنوان شوینده ها استفاده می کنیم .شوینده ها چگونه  لکه های چرک مانند چربی و .. را از وسایل و لباس ها پاک می کنند. چه موادی در این پودر ها وجود دارد.این مواد به چه صورتی چرک ها را از وسایل بر می دارند.چه شاهدی نشان…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(۴۹۰۰) شامل آزمایش های ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی