هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش بازی دما با انحلال پذیری

۱۲ بازی دما با انحلال پذیری مقدمه: نمکها در دما های مختلف رفتار های متفاوتی در آب از خود نشان می دهند. هدف آزمایش: نمایش اثر متفاوت دما بر انحلال پذیری نمک ها جمع آوری اطلاعات: نمک ها در شیمی، ترکیب های یونی هستند که می‌توانند از واکنش خنثی سازی یک اسید و بازتشکیل شوند….

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری ب (۳۹۰۰ تومان) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی