هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش بازی دما با انحلال پذیری

۱۲ بازی دما با انحلال پذیری مقدمه: نمکها در دما های مختلف رفتار های متفاوتی در آب از خود نشان می دهند. هدف آزمایش: نمایش اثر متفاوت دما بر انحلال پذیری نمک ها جمع آوری اطلاعات: نمک ها در شیمی، ترکیب های یونی هستند که می‌توانند از واکنش خنثی سازی یک اسید و بازتشکیل شوند….

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری پ (۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۵ – ۶ – ۱۰- ۱۱ – ۱۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی