هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش ید در نمک خوراکی

  گزارش کار آزمایش ید در نمک خوراکی هدف: توجه به سمی بودن عنصر ید و غیرسمی بودن یون یدید در نمک خوراکی ابزار و مواد مورد نیاز: ۱-بشر ۲۵۰ میلی لیتری ۲ -استوانه مدرج ۳ -محلول هیدروژن پراکسید تازه ۴ -استیک اسید ۵ -نشاسته ۶ -پتاسیم یدید ۷ -نمک خوراکی یددار ۸ -قطره چکان…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
پیشنهادها