هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کیفیت آب موجود در کدام زمین ها، برای آشامیدن مناسب تر است؟

۳ کیفیت آب موجود در کدام زمین ها، برای آشامیدن مناسب تر است؟ مقدمه: آب خالص بی بو، بی رنگ و بی مزه است. در حقیقت آب خالص، آبی است که فاقد هرگونه املاح ناخالصی دیگر باشد اما، در طبیعت به ندرت چنین آبی یافت می شود. البته نباید تصور کرد که آب آشامیدنی مناسب،…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ب (۲۹۰۰) آزمایشگاه علوم تجربی ۱ بخش کاوشگری ، آزمایش های شمارۀ ۳-۱۱-۱۳ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی