هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کلسیم کربنات درصدف

۲۵ کلسیم کربنات در صدف مقدمه: گازها متشکل از مولکولهای کاملا جدا از هم و دارای حرکت سریع می‌باشند، چگونه می توان گاز های موجود در هوا را از هم تفکیک کرد. آیا  گاز هایی که طی واکنش های شیمیایی تولید می شوند قابل جمع آوری هستند. هدف آزمایش: محاسبه درصد کلسیم در نمونه صدف…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۴۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۱ – ۱۵ – ۲۰- ۲۵ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی