هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کلسیم کربنات درقرص کلسیم

   آزمایش کلسیم کربنات درقرص کلسیم هدف آزمایش: ۱-مهارت در جمع آوری گاز و آشنایی با کاربرد قانون گازها ۲-محاسبه در صد کلسیم کربنات در قرص کلسیم ۳-آشنایی با کاربرد قانون عمومی گاز ها در صنعت ابزار و مواد مورد نیاز: ۱ -ارلن با لوله جانبی ۲ -درپوش ۳ -استوانه مدرج ۲۵۰ میلی لیتری ۴…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی