هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟

۱۹ چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟ مقدمه: با پدید آمدن لامپ های کم مصرف ، دیگر مهتابی ها کاربردشان کم رنگتر شده است. ولی باید بدانید که یک لامپ مهتابی شامل یک استوانه شیشه ای به قطر تقریبی ۳تا ۴ سانتیمتر که دو سر آن به مدار برق متصل است . برای روشن شدن مهتابی…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۳۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱ -۹ – ۱۶ – ۱۹ بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی