هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟

۱ چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟ مقدمه: چه هوایی برای تنفس کردن متناسب است؟ چرا بعضی از مناطق گرم و خشک و در عوض بعضی مناطق گرم و مرطوب است؟ چه عاملی نوع آب و هوای منطقه را تعیین می کند. آیا مجاورت محل زندگی با دریا یا اقیانوس در…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۳۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱ -۹ – ۱۶ – ۱۹ بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی