هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش پرده ای از آب

۱۹ پرده ای از آب مقدمه: تجسم حرکت روی آب برای ما انسان ها بعید به نظر می آید. ولی جاندارانی وجود دارند که می توانند بر روی آب حرکت کنند. هدف: مشاهده و بررسی کشش سطحی آب و عوامل مؤثر بر آن جمع آوری اطلاعات: کشش سطحی ویژگی‌ای در مایع ها است که باعث…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ث(۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۱۸ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی ۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 366
  • 114
  • 621
  • 207