هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته

۱۰ آزمایش نور و اثر آن بر تولید نشاسته مقدمه: گیاهان با استفاده از انرژی نورانی ، از مواد معدنی ساده ، مواد آلی می سازند هدف: بررسی اثر نور بر تولید نشاسته در بخش های فتوسنتز کنندهٔ گیاه. جمع آوری اطلاعات: فتوسنتز، فرایندی است که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ب (۳۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۹ – ۱۰ – ۱۱- ۱۴ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 1
  • 361
  • 113
  • 621
  • 207