هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش محلول نمکی حساس

۱۴  گزارش کار آزمایش محلول نمکی حساس مقدمه: محلول ها چگونه تهیه می شوند؟ چگونه غلظت محلول ها را محاسبه می کنند؟ برای تهیۀ محلول های سیر شده از چه روش هایی استفاده می شود؟ هدف: یادگیری روش صحیح محلول سازی از یک ماده جامد. آشنایی با انحلال پذیری نمک ها و محلول سیر شده…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(۴۹۰۰) شامل آزمایش های ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی