هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش قایق بخار

۲۸ آزمایش قایق بخار مقدمه: می توان با استفاده از نیروی بخار ماشین ها را به حرکت در آورد. هدف: مشاهده وبررسی نحوه کار ساده ترین ماشین گرمایی جمع آوری اطلاعات: اولین ماشین بخار را پاپن در سال ۱۶۹۰ اختراع کرد. قسمت اعظم ماشین کوچکی را که پاپن ساخته بود، سیلندرها و پیستون‌ها تشکیل می‌دادند….

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ج (۳۹۰۰)شامل آزمایش های شمارۀ ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ ۲۸ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی