هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش زعفران اصل یا زرد تقلبی

 آزمایش زعفران اصل یا زرد تقلبی محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد:………………. مقدمه: آیا میتوان در خانه مواد غذای تقلبی و غیر تقلبی را از هم تشخیص بدهیم . زعفران یکی از مواد غذایی ارزشمند است که به خاطر قیمت بالا و مصرف…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(۴۹۰۰) شامل آزمایش های ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۷ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی