گزارش کار آزمایش زعفران اصل یا زرد تقلبی

 آزمایش زعفران اصل یا زرد تقلبی محل انجام آزمایش: نام مدرسه یا نام جایی که آزمایش را انجام میدهید بنویسید. نام مربی یا استاد:………………. مقدمه: آیا میتوان در خانه مواد غذای تقلبی و غیر تقلبی را از هم تشخیص بدهیم . زعفران یکی از مواد غذایی ارزشمند است که به خاطر قیمت بالا و مصرف...

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ت(4900) شامل آزمایش های 13 - 14 - 15 - 16 - 17 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 قابل نمایش است.
ورود نام نویسی

معلم