هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش رنگ آمیزی با عنصر

۵ رنگ آمیزی با عنصر مقدمه: عناصر واسطه دارای ترکیب های رنگی هستند. عنصری که این رنگها را بخوبی نمایش میدهد، عنصر منگنز است. هدف: آشنایی دانش اموزان با عناصر واسطه ویژگی عناصر واسطه علت پایداری کاتیون و آرایش الکترونی جمع آوری اطلاعات: منگنز دارای ترکیبات رنگی متفاوتی است. بنفش ،سبز،قهوه ای و صورتی کم…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه ۴۹۰۰ تومان (آزمایشگاه علوم تجربی۲- بخش مربی) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 333
  • 107
  • 1,240
  • 340