هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش خالص سازی نیترات

  ۲۳ خالص سازی نیترات ها مقدمه: ده ها سال است که کودهای شیمیایی نیتراته مانند نیترات پتاسیم و نیترات سدیم برای بالا بردن مواد مغذی خاک و افزایش محصولات گیاهی در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. غیر از کشاورزی این ترکیبات برای تولید رنگ ها ، دارو و شیشه و … نیز مورد…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری پ (۴۳۰۰ تومان) آزمایشگاه علوم تجربی۱ شماره های ۱۸،۲۳ و ۲۸بخش دستورالعملی قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 232
  • 74
  • 172
  • 49