گزارش کار آزمایش خالص سازی نیترات

  ۲۳ خالص سازی نیترات ها مقدمه: ده ها سال است که کودهای شیمیایی نیتراته مانند نیترات پتاسیم و نیترات سدیم برای بالا بردن مواد مغذی خاک و افزایش محصولات گیاهی در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. غیر از کشاورزی این ترکیبات برای تولید رنگ ها ، دارو و شیشه و … نیز مورد...

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری پ (4300 تومان) آزمایشگاه علوم تجربی1 شماره های 18،23 و 28بخش دستورالعملی قابل نمایش است.
ورود نام نویسی

معلم