هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش حرکت آب با گرمای دست

حرکت آب با گرمای دست مقدمه: آیا گرما حجم مواد را تغییر میدهد؟ آیا تغییرات حجم می تواند باعث تغییرات فشار گاز های هوا شود؟ هدف: نشان دادن رابطه فشار و دمای گاز جمع آوری اطلاعات: گرما باعث افزایش جنبش مولکولی می شود. طبق قانون عمومی گازها، با افزایش دما، فشار گاز ها نیز بیشتر…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری ب (۳۹۰۰ تومان) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
  • 2
  • 1,774
  • 496
  • 3,731
  • 1,024