هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش حرکت آب با گرمای دست

حرکت آب با گرمای دست مقدمه: آیا گرما حجم مواد را تغییر میدهد؟ آیا تغییرات حجم می تواند باعث تغییرات فشار گاز های هوا شود؟ هدف: نشان دادن رابطه فشار و دمای گاز جمع آوری اطلاعات: گرما باعث افزایش جنبش مولکولی می شود. طبق قانون عمومی گازها، با افزایش دما، فشار گاز ها نیز بیشتر…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری پ (۴۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۵ – ۶ – ۱۰- ۱۱ – ۱۲ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
آزمایش های مربی
للل
  • 2
  • 371
  • 118
  • 621
  • 207