هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش تعیین گروه های خونی

۹ تعیین گروه های خونی مقدمه: وقتى کسى دچار خونریزی شدیدی  شود، به او خون تزریق مى کنند. هر سال، جان عده زیادی با همىن کار نجات داده مى شود. هدف: شناخت انواع  گرو های خونی آشنایی با روش تعیین گروه های خونی جمع آوری اطلاعات: آنتی ژن های گروه های خونی بر سطح گلبول…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری پ (۲۹۰۰) شامل آزمایش های شمارۀ ۷ – ۸ – ۹ بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی