هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه

۱ تخمین مسافت و مهارت استفاده از نقشه مقدمه: گاهی لازم است که مسافت ها را تخمین بزنیم. برای اینکار ممکن است از وجب خود استفاده کنیم ، پعنی فاصلۀ بین انگشت کوجک و شصت. هدف: تقویت مهارت تخمین مسافت و استفاده از نقشه ها در زندگی جمع آوری اطلاعات: اگر بخواهیم با روش تخمین…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۴۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۱ – ۱۵ – ۲۰- ۲۵ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 234
  • 74
  • 172
  • 49