هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش تخمیر(تنفس بی هوازی)

۱۵ تخمیر(تنفس بی هوازی) مقدمه: همه موجودات زنده برای فعالیت های خود به انرژی نیاز دارند. جانداران هتروتروف(غیر غذا ساز) به دو طریق انرژ ی موجود در مواد آلی را آزاد و از آن استفاده می کنند. تخمیر یا تنفس بی هوازی یکی از این گزینه ها است. هدف: آشنا شدن با مواد مورد نیاز…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۴۹۰۰ تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ ۱ – ۱۵ – ۲۰- ۲۵ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
پیشنهادها