هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش انرژی به انرژی

۲۴ انرژی به انرژی مقدمه: آیا الکتریسیته می تواند فشار مکانیکی ایجاد کند؟ آیا فشار میتواند همراه با کشیدگی نیز باشد؟ آیا موادی هستند که بر اثر فشار یا کشیدگی الکتریسیته ایجاد کنند؟ هدف: مشاهده و بررسی پدیده های پیزوالکتریک و ترموالکتریک و تبادل انرژی در این پدیده ها جمع آوری اطلاعات: اساس اثر پیزوالکتریک:…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ج (۳۹۰۰)شامل آزمایش های شمارۀ ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ ۲۸ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی