هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش از گرما تا حرکت

۲۷ از گرما تا حرکت مقدمه: انسان هزاران سال برای انتقال اجسام یا از نیروی بدنی خود یا از نیروی جانوران استفاده می‌کرد. بعدها کم کم از نیروی طبیعی مانند آب و باد استفاده کند (مثلا در آسیاهای بادی و آبی). در قرن هفدهم پاپن دانشمند فرانسوی متوجه نیروی بخار شد. در سال ۱۶۹۸ م….

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری ج (۳۹۰۰)شامل آزمایش های شمارۀ ۲۴ – ۲۵ – ۲۷ – بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی۱ ۲۸ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی