هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش کربن دی اکسید در هوای بازدمی

  کربن دی اکسید در هوای بازدمی مقدمه: غذایی که می خوریم به وسیله هوای تنفسی در یاخته های بدن ما سوزانده و انرژی آزاد شدۀ آن صرف فعالیت های زیستی مامی شود. ما بدون هوا چند دقیقه بیشتر زنده نخواهیم ماند. هدف: نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدمی جمع آوری اطلاعات:…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت سری ب (۳۹۰۰ تومان) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی