هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

مرور فصل اول زیست شناسی۲

هنگامی که مطالب درسی را تکرار و مرور می کنید.خوب است منابع خلاصه شدۀ هر فصل بطور منظم در دسترس تان باشد . خلاصه ها مخصوصاً اگر حرفه ای تهیه شده باشند ، می تواند در زمان و جلوگیری از خستگی ناشی از مطالعه به شما کمک کند.مطالب درسی خلاصه شده منبع خوبی برای مرور…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عادی،۱,۱۰۰ تومان قابل نمایش است.
ورود نام نویسی
للل
  • 0
  • 23
  • 8
  • 187
  • 47