هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش واکنش زمان سنج

واکنش زمان سنج هدف: سرعت واکنش عوامل موثر در سرعت واکنش مقدمه: غلظت و دما در سرعت فعالیت واکنش هایی شیمیایی تاثیر دارند. برای مثال هر چقدر غلظت شوینده ها بیشتر باشد بهتر قدرت پاک کنندگی خو د را نشان می دهند.   جمع آوری اطلاعات: تندورید مخلوطی از عنصر ید   و الکل اتیلیک(C2H5OH) است.ترکیب…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عادی،۱,۱۰۰ تومان قابل نمایش است.
ورود نام نویسی