هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

بهداشت و ایمنی کار سال دوم کار دانش

خرداد۹۵

۱- الف:مدار کوجک گردش خون انسان چه وظیفه ای دارد؟ خون را از قلب به ریه هات و از ریه ها به قلب باز میگرداند.
ب:به چه دلیل کوروش برای سپاهیان خود آب جوشیده می فرستاد؟ تا از بروزبیماری هایی که از طریق آب آلوده به انسان منتقل میشود جلوگیری شود
۲- الف:ازعوامل زیان اور محیط کار دو مورد نام ببرید. فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیکی – مکانیکی – روانی
ب:روش های یشگیری از مسمومیت با کربن مونو اکسید را نام ببرید.(دو مورد) کنترول خروجیهای وسایل نقلیه-تنظیم کاربراتور وسایل نقلیه-ممنوعیت کشیدن سیگار-اجتناب از بستن درب گاراژ در هنگام موتور روشن است- تهویه عمومی
۳- پرتو های الکترو مغناطیسی چیست ؟نام ببرید. نوعی انرژی هستند که به شکل میدان های نوسانی الکتریکی و مغناطیسی از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال مییابند.یون ساز و غیر یونساز
۴- به یکی از پرسش های زیر به اختیار پاسخ دهید.
الف :راههای ورد آلاینده های هوا به بدن را نام ببرید. پوست-دستگاه گوارش-از را تنفس
ب:آلودگی هوا چیست؟ یعنی ورود یا افزایش یک یا چند ماده به ترکیب طبیعی هواکه سلامت انسان را به خطر اندازد.
۵- دو مورد از موارد استفاده از حلال ها را نام ببرید. صنایع شیمیایی- داروسازی- غذایی – لاستیک سازی-رنگ سازی –کشاورزی – نقاشی –ساخت مسایل خانگی و…..
چه افرادی در معرض گرد و غبار پشم هستند؟ دامداران-شاغلان صنایع ریسندگی و بافندگی وسایل پشمی
۶- مه چیست؟ ذرات مایعی هستند که در نتیجه اتمیزه شدن مایعات ایجاد میشود.
۷- آلاینده های بیولوژیکی محیط کار کدامند؟ موجودات بسیار ریزگیاهی یا حیوانی که بیماری ایجاد میکنند.ویروسها-باکتری ها-قارچه-انگلها
۸- حادثه چیست ؟ حادثه عبارت است از واقعه یا رویداد برنامه ریزی نشده که انجام یا پیشرفت یک فعالیت را مختل می سازد و می تواند صدمات جانی و مالی به همراه داشته باشد.
۹ -روش استراحت در کارهای فکری را بنویسید. الف- برای کارهای فکری هر ۱۵ دقیقه ،حدود ۸درصد زمان کار،یعنی “یک و نیم دقیقه”استراحت داده می شود.ب- با افزایش زمان کارهای فکری درصد زمانی استراحت افزایش می یابد.ج- برای کارهای فکری ۱۲۰ دقیقه ای حدود ۳۰ دقیقه استراحت داده می شود. د- بهترین روش برای تنظیم استراحت در کارهای فکری استفاده از اظهارنظر خود شخص است.
۱۰- انواع کار ماهیچه ای نام ببرید. الف – کار ماهیچه ای دینامیک (فعالیت متحرک ) مانند :چرخاندن فرمان اتومبیل.ب- کار ماهیچه ای استاتیک (فعالیت ساکن) مانند: نگه داشتن وزنه در دست.
۱۱ -خستگی چیست ؟ حالتی است که بروز آن در انسان موجب کم شدن قدرت کارایی و کاهش مقاومت بدن می شود و شخص احساس سنگینی می کند و کارها با مشکل مواجه شده و به آهستگی صورت می گیرد .
۱۲- علت بیماری دیسک بین مهره ای چیست ؟. در هنگام کارهای بدنی سنگین ، قسمت فیبری دیسک شکسته شده و از جای خود خارج می شود و مرکز دیسک تغییر محل می یابد و موجب فشار روی نخاع می شود .
۱۳- تسهیلات بهداشتی کارگاه چیست ؟ دو مورد از انها را نام برید ؟ تسهیلات بهداشتی کارگاه شامل کلیه امکاناتی است که برای حفظ سلامتی و ایمنی شاغلان در کارگاه وجود دارد یا راه اندازی می شود . مانند آشپزخانه – حمام – دستشویی – انبار مواد غذایی
۱۴- مثلث حریق چیست ؟ گرما – اکسیژن – ماده سوختنی
۱۵- اگر فردی کپسول گاز را روی زمین بکشد و در اثر مالش و داغ شدن بدنه کپسول منفجر شود مربوط به کدام حالت حادثه است ؟
الف- شرایط ناایمن ب- یک عمل غیر ایمن
ج- شرایط و عمل غیر ایمن د- حادثه خطرناک
۱۶-با توجه به تعریف گزینه درست را مشخص کنید : (محلی که در آن تعدادی کارگر به منظور انجام یک فرآیند صنعتی که منجر به تولید یک فرآورده می شود مشغول کار هستند) .
الف- کارخانه ب- کارگاه ج- آشپزخانه د- هیچکدام
۱۷- چرا دیوارهای جانبی انبار مواد غذایی از بتن و مصالح مقاوم ساخته می شود ؟
الف- برای اینکه محکم باشد ب- چون ترک نداشته باشد.
ج- از نفوذ هوا و گرد و خاک جلوگیری شود . د- از نفوذ حیوانات موذی جلوگیری شود
۱۸- مفهوم « بدست آوردن و اندازه گیری ابعاد و اندازه بدن انسانهاست » به کدام گزینه مربوط می شود
الف- کالری کار ب- اندازه گیری ج- آرگونومی د- آنتروپومتری
۱۹- بهترین روش جمع آوری زباله در منازل کدام است ؟
الف )سوزاندن زباله ب) استفاده از پلاستیک
ج ) استفاده از کیسه های نایلونی تیره رنگ د) استفاده از کیسه های نایلونی تیره رنگ با استحکام کافی
۲۰- ماده ای که می تواند ماده یا مواد دیگر را در خود حل نماید چه نام دارد ؟
اف- حلال ب- محلول ج- جسم د- حل شونده
۲۱- گرما از کدام راه از بدن انسان دفع می شود ؟
الف- پوست ب- ریه ها ج- ادرار و عرق د- همه موارد
۲۲ -چرا در هنگام کار با کامپیوتر باید از فیلترهای مخصوص بر روی صفحه آن استفاده کرد ؟
الف- جهت شفاف بودن تصاویر ب- حفاظت چشم ها از پرتوگیری بیش از حد
ج- تمیز ماندن صفحه کامپیوتر د- هیچکدام
۲۳ -مقدار مجاز صدا …………دسی بل به ازای ۸ ساعت کار در محیط پرصدا و مقدار صدایی که انسان در گوش خود احساس درد می کند به ترتیب …………… دسی بل است .
الف- ۸۵-۱۲۰ ب- ۱۲۰- ۸۵ ج- ۸۰-۱۲۰ د- ۱۲۰-۸۰
۲۴ -از راههای ورود آفت کشها به بدن که مسمومیت به بار می آورند کدام گزینه درست است ؟
الف- از راه تنفس (سموم گازی) ب- از راه پوست (سموم گازی)
ج- از راه گوارش (سموم تماسی) د- از راه پوست (سموم داخلی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 510
  • 135
  • 618
  • 198