هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال امتحانی نوبت دوم علوم و فنون ادبی (۱) دهم انسانی (شماره ۱)

در ادامه مطلب می توانیدنمونه سوال امتحانی نوبت دوم علوم و فنون ادبی (۱) را دانلود کنید.

علوم و فنون ادبی (۱)

توضیحات نمونه سوال امتحانی

دراین پست میتوانید نمونه سوال امتحانی را دانلود نمایید .منبع فایل دانلودی نمونه سوال امتحانی ، مربوط به دبیرستان های شهرستان ملکان است. نمونه سوال امتحانی را دانلود کرده و مطالعه نمایند همچنین در بخش نمونه سوالات امتحانات می توانید سایر نمونه سوالات امتحانی مربوط به این را نیز دانلود نمایید .

نام دبیر و طراح : آقای جباریان

تاریخ امتحان : خرداد ماه ۹۷

تعدادی از سوال های مطرح شده دراین امتحان به شرح زیر است.

الف)جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید.
۱ – هدف زبان ………………. است و هدف ادبیات ……………………..
۲ – هر چیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد …………. است.
۳ – توجه به فضای عاطفی و آهنگ متن ، سبب کشف …………. می شود.

ب)درستی و نادرستی هرعبارت را مشخص کنید.
۱ – موضوع کتاب شاهنامه ابومنصوری تاریخ گذشته ایران بود.
۲ – نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسلام به سبک هندی هستند.

ج)کدام کتاب از نظر نوع نثر با بقیه متفاوت است؟
الف) قابوس نامه                      ب) کلیله و دمنه               ج) تاریخ بلعمی             د) سیاست نامه

د)هریک از عبارات زیر به کدام قلمرو (زبانی- فکری- ادبی)مربوط است؟
الف) کاربردهای دستور تاریخی
ب) بررسی مسائل علم بیان نظیر تشبیه و استعاره
ج) شادی گرا و غم گرا بودن

ه)

۱- وزن چیست؟
۲ – بیت زیر را به هجاهای تشکیل دهنده آن تجزیه کنید؛ سپس هر هجا را با علامت خاص آن بنویسید.
عجب نیست از گل که خندد به سروی                                 که در این چمن پای در گل نشیند
۳ – ردیف چیست؟
۴ -فارسی باستان در چه زمانی رایج بود و کدام آثار و با چه خطی به این زبان نوشته شده است؟
۵ – واژه های زیر را با خط عروضی بنویسید و هجاها را مشخص کنید.
لانه – التماس – خواهش – مجموعه

کالبد شکافی نثر (۵ نمره )
۱ – چهار نکته از نکات فکری متن زیر را شناسایی و استخراج کنید.
چون بشناختم که آدمی، شریف تر خلایق است و قدر ایام عمر خویش نمی داند در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم، دریافتم که مانع آن، راحت اندک و نیاز حقیر است که مردمان بدان مبتلا گشته اند.
۲ – حکایت زیر را بخوانید و آن را از نظر قلمرو ادبی بررسی کنید . (ذکر چهار مورد )
ای کریمی که بخشندۀ عطایی و ای حکیمی که پوشندۀ خطایی و ای صمدی که از ادراک خلق  جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی
۱-  …………………………………………..                  ۲-  ……………………………………………………
۳-  ………………………………………………             ۴-  ……………………………………………………..
۳ – چهار مورد از ویژگی های زبانی متن زیر را بنویسید.
«چنین آورده اند که نصربن احمد که واسطه عقد آل سامان بود، اوج دولت آن خاندان، ایام ملک او بود
و اسباب تمنّع و علل توفع در غالب ساختگی بود؛ خزاین آراسته و لشکر جرّار و بندگان فرمانبردار؛  زمستان به دارالملک بخارا مقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهرهای خراسان ……………….»

و……

مشخصات فایل دانلودی

فرمت: pdf

حجم:۲۳۱ Kb

منبع: آسان بود

دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 523
  • 142
  • 618
  • 198