هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال امتحانی نوبت اول زیست شناسی ۱ دهم

به نام خدا

سوالات امتحان درس زیست شناسی ۱ دبیرستان مصطفی خمینی    
نوبت دوم خردادماه۹۷ نام کلاس: مدت امتحان:۸۰دقیقه
نام و نام خانوادگی: نام دبیر:خاقانی  

 

ردیف سوالات نمره
آ درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.(از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید).

۱٫      در سرخر گهای کوچک تر، میزان لایۀ کشسان، کمتر و ضخامت لایۀ ماهیچه ای مخطط، بیشتراست.

۲٫      در ماهیان دریایی فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریا است ، بنابر این آب می تواند وارد بدن شود.

۳٫      دیوارۀ آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام سوبرین، چوبی شده است.

۴٫     دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می کنند.

۲
ب با استفده از کلمات ( محل مصرف، سرخرگ، پوششی مکعبی، بطن، روده باریک و ریزپرزو محل منبع) جاهای خالی را پر کنید.

۵٫      فشار بیشینه فشاری است که انقباض  …………بطن………. روی سرخرگ وارد می کند و فشار کمینه در هنگام استراحت قلب، فشاری است که  …………دیواره سرخرگ…………….. بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند.

۶٫      دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک از یک لایه بافت ……پوششی مکعب……….تشکیل شده است که ………ریزپرز……. دارند

۷٫      .بن لاد چوب پنبه ساز به سمت ………..درون …….، یاخته های نرم آکنه و به سمت …..بیرون ……، بافت چوب پنبه را می سازد.

۸٫     بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر گیاه را تأمین می کند،… محل منبع…….. و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا می روند………. محل مصرف………. نامیده می شود.

۲
پ  سوالات تستی

۹٫      کدام گزینه مسیر سیمپلاستی را به درستی بیان می کند.

الف) حرکت مواد از پروتوپلاست یک سلول به سلول مجاور         ب)حرکت مواد محلول ازفضا های بین یاخته ای

۱۰٫  کود های زیستی شامل کدام است؟

الف) بقایای در حال تجزیۀ جانداران                       ب) باکتری های مفید خاک

۱۱٫  ذره های سختی که هنگام خوردن گلابی زیر دندان حس می کنید مربوط به کدام بافت است؟

الف) کلانشیم                                                ب) اسکلرانشیم

۱۲٫  نخستین مرحله تشکیل ادرار کدام است؟

الف) ترشح                                        ب)تراوش

۲
فصل چهار ۱۳٫  نقش دریچه های لانه کبوتری در سیاهرگ چیست؟

 

۱۴٫  برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان چه موادی لازم است؟

 

۲
فصل پنج با توجه به شکل:

۱۵٫  شکل مربوط به چیست؟

۱۶٫  نام هر بخش را بنویسید.

۱۷٫  شبکه اول مویرگی در ……………..دیده میشود

۱۸٫  شبکه دوم مویرگی در اطراف …………..دیده می شود.

۲
فصل ششم ۱۹٫  علت تغییر رنگ سبز دیسه ها در پاییز چیست؟

۲۰٫  تفاوت یاخته های نگهبان روزنه با یاخته های دیگر روپوست چیست؟

۲۱٫  درختان حرّا برای مقابله با کمبود اکسیژن،چه سازشی ایجاد کرده است؟

۳
فصل هفت ۲۲٫  گل جالیز چگونه مواد مغذی را گیاه میزبان را بدست می آورد؟

۲۳٫   تعریق را تعریف کنید.

۲
نوبت اول ۲۴٫   از موضوعات اخلاق زیستی دو مورد نام ببرید.

۲۵٫   بخش لیپیدی غشاء از چه مولکول هایی ساخته شده اند؟

۲۶٫  نقش شیردان معدۀ گاو چیست؟ چیست؟

۲۷٫   در آزمایش «آیا هوای دمی با هوای بازدمی متفاوت است» با دمیدن به محلول آب آهک و برم تیمول بلو ، چه تغییری در آنها صورت می گیرد؟

۲۸٫  سیستول و دیاستول را تعریف کنید.

۵
  جمع نمرات ۲۰

موفق و پیروز باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 345
  • 110
  • 1,240
  • 340