هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ یازدهم

بسمه تعالی نام و نام خانوادگی: نام مدرسه : امتحان زیست شناسی ۲

 

ردیف سوالات نمره
۱ با توجه به شکل :

۱-     شکل مربوط به چه یاخته ای است؟

 

۲-     بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید.

 

 

۲ تفاوت پیک کوتاه برد و دوربرد را نوشته و برای هر یک مثالی بنویسید؟
۳ درستی یا نادرستی جملات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

۱)     شیپور استاش هوا را بین گوش خارجی و گوش درونی منتقل میکند.

۲)     دندریت نورون های رابط، همواره با اکسون یک نورون حسی سیناپس تشکیل می دهد.

۳)     گیرنده های لمس که در دیوارۀ برخی رگ های خونی قرار دارند،به فشار خون حساس هستند.

۴)     ترشحات غدۀ شیری پستان به خون وارد می شود، اما غدّۀ برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرایی به سطح یا حفرات بدن می ریزد.

 

۴ در مورد گیرنده بویایی پاسخ دهید؟

۱-     چه ساختاری دارند؟

۲-     با چه نوع محرکی تحریک می شوند؟

۳-     پیام های بویایی به چه بخشی منتقل می شوند؟

۴-     درچه بخشی قرار دارند؟

۵ درمورد بخش پیشین غده هیپوفیز به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱-     از چه طریقی باهیپو تالاموس ارتباط دارد؟

۲-     برای افزایش قد کدام هورمون راترشح می کند؟

۳-     نقش پرو لاکتین ای غده در جنس ماده چیست؟

۴-     این غده چگونه فعالیت غدد جنسی  راتنظیم میکند؟

۶ عواملی که در  کنار یکدیگر ماندن استخوان ها در مفصل ها کمک می کنند نام ببرید.

 

 

۷ اسکلت آب ایستایی ، چگونه به جانور شکل می دهد ؟ یک مثال بنویسید.

 

 

۸ در مورد گیرنده فرو سرخ به سوالات زیر پاسخ دهید؟

۱-     در کدام جانور دیده می شود؟

۲-     محرک این گیرنده ها چیست؟

۳-     شبیه کدام گیرنده انسان است؟

۴-     محل این گیرنده ها در چه قسمتی از بدن جانور است؟

۹

با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید؟

۱- شکل الف کدام حالت نورون را نشان میدهد؟

۲- وضعیت کانال ها در حالت الف چگونه است؟

۳- بخش ب چه حالتی از نورون را نشان میدهد؟

۴- در بخش ب کدام کانال باز و کدام کانال بسته است؟

۵- در بخش ب منحنی چه تغییری نسبت به الف  پیداکرده است؟ علت آن چیست؟

۶- علت پایین رفتن منحنی در شکل پ چیست؟

۷- در شکل پ کدام کانال باز است؟

۸- در شکل ت وضعیت کانال ها و حالت نورون رابنویسید.

۹- در شکل ت کدام پروتئین غشائی فعالیت خود را بیشتر میکند؟

۱۰-در شکل ت برای خروج کدام یون ها از یاخته انرزی مصرف می شود؟

۱۱- در شکل ب غلظت کدام یون درون یاخته افزایش میابد؟

 

۱۰ در مورد فعالیت های شدید بدنی به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱-     تجزیه گلوکز به چه طریقی انجام می شود؟

۲-     علت گرفتگی و درد ماهیچه ها  در این وضعیت چیست؟

۱۱ ظاهر مخطط یاخته های ماهیچه ای به دلیل کدام پروتئین ها است؟

 

۱۲ در رابطه با مغز زرد استخوان به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- از چه موادی تشکیل شده است؟

۲-چه بخشی را پر می کند؟

۳-ویژگی آن چیست؟

۱۳ در هر یک از شکل ها نوع مفصل متحرک را مشخص کنید.

الف                        ب                     ج

………………..       ………………..    ………………….

۱۴ در مورد ناقل عصبی پاسخ دهید.

۱-     در کجا ساخته می شود؟

۲-     در کجا ذخیره می شود؟

۳-     چگونه باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی می شود؟

 

۱۵ وظیفه هر یک ازبخش های زیر رابنویسید؟

۱-     بصل النخاع:

۲-     مخچه:

۳-     هیپوکامپ:

۴-     هیپو تالاموس:

۱۶ کدام اثر الکل ، رانندگی افراد مست را ممنوع کرده است؟
۱۷ در وضعیت هیجان بخش سمپاتیک چگونه بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد؟و انرژی در دسترس یاخته ها را افزایش میدهد؟
۱۸ در مورد عنبیه به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- چه بخشی از چشم است؟

۲-چه بخشی را می سازد؟

۳-نوع و نقش ماهیچه های آن چیست؟

۴-کدام اعصاب تنک و گشاد کردن مردمک را کنترل می کنند؟

 

۱۹ هر یک از گیرنده های زیردرچه بخشی قرار دارند؟

۱٫      تعادلی:

۲٫      چشایی:

۳٫      نوری:

۴٫      درد:

مجموع نمرات ۲۰

 


برای دانلود سوالات خط به خط کلیک کنید.


 

2 Responses to نمونه سوال امتحانی زیست شناسی ۲ یازدهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 0
  • 0
  • 243
  • 75