هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات زیست شناسی ۱ :دهم تجربی

 

نمونه سوالات فصل اول درس زیست شناسی ۱ پایه دهم علوم تجربی
تهیه کننده :خاقانی

۱ غذای نوزاد پروانهٔ مونارک چیست؟
۲ چگونه پروانهٔ مونارک مسیر خود را پیدا م یکند و راه را به اشتباه نمی رود؟
۳ زیست شناسی چه جایگاهی در علوم تجربی دارد؟
۴ چه بخشی از غذای ما را جانداران اصلاح شده تشکیل می دهد؟
۵ امروزه هویت انسان ها را از چه طریقی شناسایی می کنند؟
۶ چگونه می توان از هویت و بیماری های ارثی انسان ها خبردارشد؟
۷ علم زیست شناسی چه کمک هایی به انسان میکند؟
۸ چرا در زیست شناسی، فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی م یکنند که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده واندازه گیری است؟

۹ هفت ویژگی جانداران رانام ببرید.
۱۰ ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟
۱۱ مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.
۱۲ الگو های رشدو نمو جانداران چگونه تنظیم میشود؟
۱۳ جانداران از انرژی گرفته شده چه استفاده هایی میبرند؟
۱۴ مثالی از پاسخ گیاه به محیط بنویسید.
۱۵ شروع و پایان گسترهٔ حیات را بیان کنید.
۱۶ مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید.
۱۷ چرا یاخته، مکان خاصّی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد؟
۱۸ اساس تولیدمثل و رشد ونمو در جانداران پر سلولی چیست؟
۱۹ مثالی از ویزگی یاخته بنویسید.
۲۰ مثالی از شباهت همۀجانداران بنویسید.
۲۱ بافت چیست؟
۲۲ اندام چیست؟
۲۳ اجتماع چگونه بوجود می آید؟
۲۴ زیست کره را تعریف کنید.
۲۵ تفاوت کار های زیست شناسان قرن گذشته و قرن حاضر چیست؟
۲۶ میکرو بیوم چیست و چه تاثیری درانسان دارد؟
جواب:با ریز اندامگان یعنی میکروارگانیسم های زنده همزیست با بدن جانداران را میکرو بیوم میگویند،که در سلامتی انسان نقش دارند.

۲۷ منظور از هم ایستایی چیست؟

جواب:ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار را هم ایستایی یا هومئوستازی می گویند.

۲۸ پروانۀمونارک هر سال چند بار مسیر مکزیک تا جنوب کانادا را می پیماید؟
جواب:سالی دو بار
تغذیه پروانه بالغ مونارک چیست ؟
جواب:از شهد گلها
۲۹ در زیست شناسیِ نوین به چه مواردی توجه میشود؟
جواب:۱-جزءنگری و کل نگری
۲-کل،بیشتر از اجتماع اجزاست
۳-نگرش بین رشته ای
۴-اخلاق زیستی
۵-فناوری های نوین
۶-فناوری های مشاهدۀ سامانه های زیستی زنده
۷-مهندسی ژن شناسی

۳۰ مثالی از بر هم کنش اجزاء در طبیعت را بیان کنید.
۳۱ امروزه زیست شناسان برای درک سامانه های زیستی به چه چیزی توجه میکنند؟
۳۲ موضوع های اخلاق زیستی و نگرانی های جامعه از پیشرفت های سریع علم زیست شناسی را نام ببرید.
۳۳ چرا امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز داریم؟
۳۴ تفاوت مشاهدۀ یاخته ، در گذشته و امروزه را بنویسید؟
۳۵ مهندسی ژن شناسی را تعریف کنید؟
۳۶ حیطۀ فعالیت مهندسی ژن شناسی را بیان کنید؟
۳۷ منظور از جانداران تراژن چیست؟
۳۸ مهندسان ژن شناسی ژن های انسان را به کدام جانداران وارد کرده اند؟
۳۹ ویژگی های گیاهان خودرو را ذکر کنید.
۴۰ با انتقال ژن ها دلخواه به DNAی گیاهان زراعی چه تغییراتی در آنها مشاهده خواهد شد؟
۴۱ چگونه می توان کیفیت و کمیت محصولات مورد نیاز را به شکل دلخواه تغییرداد؟
جواب:۱-می توان ژن های دلخواه را شناسایی، و از گیاهان خود رو استخراج، و با فنون مهندسی ژن شناسی به DNAی گیاهان زراعی منتقل کرد.
۲-شناخت روابط گیاهان زراعی و محیط زیست است.
۳-شناخت بیشتر تعامل های سودمند یازیانمند بین عواملی مانند رظوبت،نور و… و گیاهان، به افزایش محصول کمک م یکند.
۴-شناخت اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک به یافتن راه های افزایش
تولیدکنندگی گیاهان کمک م یکند.
۵-برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های گیاهی ویروسی،
باکتریایی و قارچی و نیز برای رویارویی با حشرات آفت نیز از مهندسی ژن شناسی استفاده م یکنند.

۴۲ محیط زندگی گیاهان ، شامل چه عواملی است؟
۴۳ چگونه اجتماع های میکروبی خاک به گیاهان کمک م یکند.
۴۴ ویژگی های گیاهان خودرو را ذکر کنید.

۴۵ چرا انسان نمی تواند به تنهایی و بی نیاز از موجودات زندۀ دیگر زندگی کند؟
۴۶ خدمات بوم ساز گان را تعریف کنید.
۴۷ میزان خدمات هر بوم سازگان به چه عاملی بستگی دارد؟
۴۸ در چه صورتی بوم سازگان ها باعث ارتقای کیفیت زندگی انسان میشود؟
۴۹ زیست شناسان از چه راه هایی میکوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند؟
۵۰ جنگل زدایی یعنی چه؟
۵۱ پیامد های جنگل زذایی را نام ببرید.
۵۲ چرا انسان در پی کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی است؟
۵۳ زیست شناسان از چه راه هایی میکوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند؟
۵۴ فرایند تولید گازوئیل زیستی را توضیح دهید.
۵۵ از چه موادی سوخت های زیستی تهیه میشود؟
۵۶ پزشکان چگونه برای کاهش بیمار ها از پزشکی شخصی استفاده میکنند؟
۵۷ چرا فرایند تولید گازوئیل زیستی تجدید پذیر است؟
۵۸ مزایای استفاده ازگازوئیل زیستی چیست؟
۵۹ چگونه اجتماع های میکروبی در خاک به تولیدکنندگی گیاهان کمک می کند؟

موفق باشید.

3 Responses to نمونه سوالات زیست شناسی ۱ :دهم تجربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  • 1
  • 2,468
  • 766
  • 5,355
  • 1,730