هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات زیست شناسی شهریور دهم

بسمه تعالی امتحان درس زیست شناسی ۱-دهم تجربی

شهریور ۹۶

دبیرستان امام حسین

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

 
مدت امتحان:۷۵دقیقه نام و نام خانوادگی: نام دبیر :خاقانی

 

ردیف متن سوالات نمره
۱ بوم سازگان را تعریف کنید؟

 

۱
۲ گوارش در مرجان ها و پلاناریا در کجا انجام می گیرد؟ ۵/۰
۳ شکل الف چه نوع فرایندی را نشان میدهد؟  

  جواب: الف

 

 

   شکل ب چه نوع فرایندی را نشان می دهد؟

 جواب:

 

                                                                                                                 ب

۵/۰
۴ نقش پرده صفاق(روده بند)را بنویسید؟

 

۵/۰
۵ علت ایجاد بیماری یرقان چیست ؟

 

۵/۰
۶ آمیلاز چه تاثیری بر نشاسته  دارد؟

 

۵/۰
۷ نقش صفرا در گوارش غذا چیست؟

 

۵/۰
۸ چرا تغییرات PH برای بدن خطر ناک است؟

 

۵/۰
۹ چینه دان چه بخشی از دستگاه گوارش است و نقش آن چیست؟

 

۱
۱۰ منظور از دم و بازدم چیست؟ ۵/۰
۱۱  چرا کربن مونواکسید با اتصال به هموگلوبین، مانع پیوستن اکسیژن  به هموگلوبین می شود؟

 

۵/۰
۱۲ نقش پردۀ جنب چیست؟

 

۵/۰
۱۳ نایدیس ها چگونه از هدر رفتن آب بدن جلوگیری می کنند؟

 

۵/۰
۱۴ رگ های اکلیلی چه نقشی در قلب دارند؟

 

۱
۱۵ چرا ضخامت لایۀ ماهیچه های و پیوندی سرخرگ ها نسبت به سیاهرگ ها بیشتر است؟

 

۵/۰
۱۶ خیز یا ادم چیست وچگونه ایجاد میشوند؟

 

۱
۱۷ هورمون اریتروپویتین از کدام اندام های بدن ترشح میشود وچه نقشی دارد؟

 

 

۷۵/۰
۱۸ منظور از گردش خون ساده چیست؟

 

۵/۰
۱۹ چرا میزان ادرار در هنگام ورزش کاهش می یابد؟

 

۵/۰
۲۰ مراحل تشکیل ادرار را نام ببرید.

 

۷۵/۰
۲۱ نفریدی چیست و چند نوع است؟

 

۷۵/۰
۲۲ ساختار شیمیایی تیغۀ میانی را بنویسید.

 

۲۵/۰
۲۳ شیرابه،چیست؟

 

۵/۰
۲۴ روپوست چیست؟

 

۵/۰
۲۵ نقش یاخته های همراه درآوند آبکشی چیست؟

 

۲۵/۰
۲۶ شش ریشه چیست؟

 

۲۵/۰
۲۷ منظور از تثبیت نیتروژن چیست؟

 

۵/۰
۲۸ گیاهان فسفر مورد نیاز خود را از کجا بدست می اورند؟

 

۲۵/۰
۲۹ کود های آلی شامل چه موادی هستند؟

 

۵/۰
۳۰ منظور از همزیستی بصورت قارچ ریشه ای چیست؟

 

۱
۳۱ کدام یون ها در باز و بسته شدن روزنه ها دخالت دارند.

 

۲۵/۰
۳۲ تعریق در چه هنگامی انجام می گیرد؟

 

۲۵/۰
۳۳ جابجابی چیست؟

 

۲۵/۰
۳۴ پروتئاز های لوزالمعده متنوع و قوی هستند . و می توانند خود لوزالمعده را تجزیه کنند.فکر می کنید بدن چگونه از این مسئله جلوگیری می کند؟

 

 

۱
۳۵ باتوجه به اینکه برون ده قلب در بالغان در حالت استراحت حدود ۵ لیتر در دقیقه است. با توجه به تعداد ضربان قلب در دقیقه ، حجم ضربه ای را بر حسب میلی لیتر محاسبه کنید.

 

 

 

۱
  مجموع نمرات ۲۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 323
  • 104
  • 1,240
  • 340