هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات امتحانی از فصول ۱ و ۲ زیست شناسی دهم

بسمه تعالی نام مدرسه:………………………….

 

امتحان میان ترم درس زیست شناسی۱

 

نام و نام خانوادگی:………………………

 

 

 

ردیف سوالات نمره
۱ درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید.(از کلمات درست و غلط استفاده کنید)

·        کرم پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود ، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و بسوی آن پرواز می کند.

·        سوخت زیستی موجب افزایش کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود.

·        همه مولکول ها و یونها میتوانند از غشا یاخته عبورکنند.

·        با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل ارادی ، ادامه پیدا می کند.

۱
۲ از کلمات (تراژن،اصلاح شده ، چینه دارن، معده) استفاده و جاهای خالی را پر کنید.

·        در ملخ غذای خورده شده از طریق مری به…………………..منتقل میشود.

·        مقدار قابل توجهی از غذایی که می خوریم از گیاهان و جانوران  …………………….به دست می ایند.

۱
۳ ·        مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید.

·        ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟

·        مثالی از پاسخ جاندار به محیط بنویسید.

۱
۴ هر یک از جملات زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

·        بیشترین مولکول غشاء یاخته های جانوری  از آن ساخته شده است.

·        با استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.

·        به دیواره سرخرگها می چسبد وبه تدریج مسیر عبور خون را تنگ میکند.

·        یاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکند.

·        اطلاعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظیم میکند؟

·        ویتامین A از طریق این مولکول جذب می شود.

۱
۵ مشخص کنید.

o       سطوح سازمان یابی حیات با …………………شروع وبا …………………………….پایان میابد.

الف) سلول – زیست بوم                                  ب) سلول  -دستگاه

 

o       مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی سست…………..ولی انعطاف پذیری آن …………. است.

الف)بیشتر – کم تر                                         ب)کم تر – بیشتر

 

۱
۶ در گذشته برای مشاهده اجزای درون سلول چه عملی انجام میدادند؟ ۱
۷ مزایای استفاده ازگازوئیل زیستی چیست؟

 

 

۱
۸ یکی از موارد زیر را تعریف کنید.

الف)جنگل زدایی:

ب)تراژن

۱
۹ هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمیکنند.

پروتئین
اکسیژن
کلسترول
سدیم
آب اسمز
۱
۱۰ هر یک از حرکات لوله گوارشی توسط کدام نوع بافت انجام میگیرد.

o       جویدن:

o       قطعه قطعه کننده:

۱
۱۱ زیست شناسان از چه راه هایی میکوشند سلولز را به سوخت های دیگر تبدیل کنند؟ ۱
۱۲ قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.

چرا با فکر کردن به غذا غدد بزاقی شروع به ترشح بزاق می کنند؟

۱
۱۳ پاسخ کوتاه دهید.

۱٫     موسین با جذب کدام ماده به مادۀ مخاطی تبدیل می شود:

۲٫     هنگام بلع راه نای چگونه بسته می شود؟

۱
۱۴ چرا برداشت معده باعث کم خونی در فرد بیمار می شود؟ ۰٫۵
۱۵ نقش هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف) بنداره ابتدای مری:

ب)سکرتین

۱
۱۶ در مورد اسب پاسخ دهید.

o       محل آب کافت سلولز:

o       جذب گلوکز:

۱
۱۷ ۱٫     مالتوز در روده باریک توسط کدام آنزیم آب کافت می شوند؟

۲٫     صفرا در کجا ساخته میشود؟

۱
۱۸ هریک از غذا های زیر توسط کدام آنزیم آب کافت می شود.

۱٫     پروتئین:

۲٫     چربی:

۳٫     هیدرات های کربن :

۴٫     DNA:

۱
۱۹ کربوهیدراتی دارای ۴۵۸ مونو سکارید است برای آب کافت این کربو هیدرات چند مولکول آب مصرف می شود؟ ۰٫۵
۲۰ هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم تجزیه میشود.

پروتئینها

تری گلیسیریدها

 

۱
۲۱ جذب لیپید ها را توضیح دهید. ۱
مجموع نمرات ۲۰

 

موفق و پیروز باشیدو نمرات خوب بگیرید. خاقانی

One Response to نمونه سوالات امتحانی از فصول ۱ و ۲ زیست شناسی دهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 409
  • 125
  • 621
  • 207