هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش فوران آب های زیرزمینی

۴ فوران آب های زیر زمینی هدف: شناخت ساز و کار چاه آرتزین مقدمه: یرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه‌های دستی یا موتوری صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۲۹۰۰) آزمایشگاه علوم تجربی ۱ بخش مربی ، آزمایش های شمارۀ ۱ – ۲ – ۳ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی