هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش فوران آب های زیرزمینی

۴ فوران آب های زیر زمینی هدف: شناخت ساز و کار چاه آرتزین مقدمه: یرون آوردن آب از چاه یا بطور مصنوعی و با استفاده از تلمبه‌های دستی یا موتوری صورت می‌گیرد. استفاده از آبهای زیرزمینی بوسیله حفر چاه در همه نقط دنیا متداول است. حفر چاه برای استخراج آب زیرزمینی در رسوبات ناپیوسته بیشتر…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت ۳ماهه:۱۸۰۰۰ تومان (گزارش کار آزمایشگاه علوم تجربی۱) و عضویت سری الف(۲۹۰۰) قابل نمایش است.
ورود نام نویسی