هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوالات فصل اول زیست شناسی۲ یازدهم

معمولاً نمونه سوالات به دانش آموزان کمک می کند تا با سوالاتی که در امتحانات خواهد آمد آشنای بیشتری داشته باشند  و آماده تر شوند. با نمونه سوالات زیر می توانید برای امتحان درس زیست شناسی۲ آماده تر شوید.

تنظیم عصبی

۱- درستی یا نادرستی هر یک از جملات زیر را مشخص نمایید.

الف) در هنگام پتانسیل عمل ، ابتدا کانال های دریچه دار پتاسیمی باز و پتاسیم وارد سلول می شود.

ب) دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا شامل مغز و دو طناب عصبی است.

۲- جاهای خالی را در جملات زیر با عبارات صحیح پر کنید.

الف) هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی هم قطر دارای …………. ، سریع تر است.

ب ) در هنگام پتانسیل عمل ، ابتدا کانال های دریچه دار …………. باز می شوند.

پ) رشته های میلین دار، پیام عصبی را از رشته های بدون میلین ، اما هم قطر،………………. هدایت می کنند.

ت) انتقال دهنده ی عصبی در پایانه نورون های حرکتی ……………………….. است.

۳- در پرسش های چهار گزینه ای زیر ، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف)در کدامیک از جانوران زیر دستگاه عصبی به شکل یک شبکه عصبی است؟

١- پلاناریا                           ۲- مگس             ۳- زنبور                     ۴– هیدر

ب) کدامیک مرکز تقویت پیام های حسی است؟

۱- هیپوتالاموس                          ۲- تالاموس                 ۳- بصل النخاع                    ۴- ساقه مغز

۴- به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف) در کدام بخش نمودار مقابل، کانالهای دریچه دار پتاسیمی باز می شوند؟ (ذکر شماره الزامی است.)

ب) در حالت استراحت نفوذ پذیری غشای نورون نسبت به کدام یون بیشتر است؟

۵- چگونگی ایجاد پتانسیل عمل در نورون را شرح دهید.

۶- چگونه در پایان پتانسیل عمل، غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته، به حالت آرامش برمی گردد؟

۷- چرا در بیماری مالتیپل اسکلروزیس ارسال پیام عصبی به درستی انجام نمی شود؟

۸- مغز توسط چه بخش هایی محافظت می شود.

۹- شکل را نامگذاری کنید.

۱۰- ساقۀ مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

۱۱- نقش پل مغزی چیست؟

۱۲- انعکاس چیست و توسط کدام بخش دستگاه عصبی محیطی تنظیم می شود؟

۱۳- تاثیر نورون رابط در انعکاس عقب کشیدن دست روی نورون حرکتی ماهیچه سه سر چیست؟

۱۴- پاراسمپاتیک چگونه باعث حالت آرامش در بدن می شود؟

 ۱۵- هر یک از اعمال زیر ، در کدام بخش دستگاه عصبی تنظیم می شوند ؟

الف) برقراری حالت آرامش در بدن

ب) احساس رضایت

ج ) جلوگیری از ورود میکروب ها به مغز

۱۶- مغز و دستگاه عصبی حشرات چه ساختاری دارد؟

۱۷- فعالیت های عصبی جانوران، در چه جهاتی انجام می شود؟

۱۸- به طور معمول ، به چه علت در هنگام پتانسیل استراحت ، داخل سلول ، در مقایسه با خارج سلول ، منفی تر است؟

۱۹- در انعکاس عقب کشیدن دست، چه پدیده ای سبب می شود تا ماهیچدی سه سربازو ، در حالت استراحت قرار گیرد؟

۲۰– چرا در افرادی که الکل مصرف می کنند زمان واکنش به محرک های محیطی کاهش می یابد؟

۲۱-در مورد دستگاه عصبی در انسان ، به سؤالات زیر پاسخ دهید :

الف ) ماده ای که نقش ضربه گیر را در مغز دارد ، چه نامیده می شود؟

ب) در هنگام هیجان های روانی کدام بخش از اعصاب خود مختار تحریک می شود؟

۲۲- هنگام پتانسیل آرامش، در صورت ادامه روند خروج پتاسیم از سلول، سرانجام تراکم پتاسیم داخل به شدت کاهش می یابد. سلول چگونه بر این مشکل چیره می شود؟ 

برای دانلود جزوه های سوالات زیست شناسی۲ همراه با پاسخ و نکات مهم هر فصل بصورت خط به خط کلیک کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 90
  • 32
  • 185
  • 54