هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

عملکرد کاتالیزگرها چیست؟

هدف آزمایش: آشنایی با مفهوم و عملکرد کاتالیزگرها بویژه کاتالیزگرهای طبیعی مانند کاتالاز پاسخ به سوالات کاوشگری حین انجام آزمایش الف ) ۲٫  به یکی از بشرها چند تکه سیب زمینی خام پوست کنده اضافه کنید . چه مشاهده می کنید؟ علت تفاوت نتایج واکنش، در دو بشر را چگونه توجیه می کنید؟واکنش تجزیه آب…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت قابل نمایش است.
ورود نام نویسی