هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

سوالات زیست شناسی ۲ دی ماه ۹۷

[breadcrumb]
به نام خدا امتحان نوبت اول در س زیست شناسی۲ وقت: ۷۵ دقیقه نمره
اداره آموزش و پرورش ملکان نام و نام خانوادگی: دبیر: خاقانی
دبیرستان امام حسین (ع) نام کلاس:………… دی ماه ۱۳۹۷

 

ردیف سوالات نمره
۱ صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

آ) در هر بارفعالیت پمپ سدیم و پتاسیم ، سه یون سدیم از یاختۀ عصبی خارج و دو یون پتاسیم وارد آن می شوند ، صحیح .

ب) در دیابت نوع ۲ ، انسولین ترشح نمی شود یا به اندازۀ کافی ترشح نمی شود. غلط .

پ) روماتیسم مفصلی بیماری است که در آن بخش صیقلی غضروف ها ی  مفصلی، دچار التهاب می شود. غلط.

ت) عنبیه شامل ماهیچه های صاف شعاعی  )تنگ کنندۀ مردمک( و حلقوی  )گشادکنندۀ مردمک( است، غلط .

ث) مونوسیت ها، در خون تغییر می کنند و به درشت خوار و یا یاخته های دندریتی تبدیل می شوند. غلط .

۲٫۵
۲ جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

آ) هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی ……میلین دار……… از رشته های …….بدون میلین……… هم قطر سریع تر است

ب) گیرنده های مکانیکی درون گوش، در  …..تعادل………  و  ……..شنوایی………… بدن نقش دارند.

پ) انقباض ماهیچه ها در اثر انعکاس نمونه ای از انقیاض های ………غیر ارادی……….. است.

ت) ویروسHIV  با از بین بردن……لنفوسیت T کمک کننده….. ، عملکرد لنفوسیت های B  و T و در نتیجه سیستم ایمنی را مختل می کند.

ث) از آنجایی که تجزیۀ گلوکز در همۀ یاخته های بدن رخ می دهد پس همۀ یاخته ها ، یاختۀ هدف هورمون…….تیروئیدی……..  هستند.

۲٫۵
۳ گزینۀ مناسب را انتخاب کنید.

آ) این یاخته ها ارتباط لازم بین یاخته های عصبی حسی و حرکتی را فراهم می کنند.

۱)یاخته های پشتیبان                                                                                     ۲) نورون رابط

ب) انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط کدام بافت استخوانی  پر شده است.؟

۱) فشرده                                                                                                        ۲) اسفنجی

پ) هورمون ها از کدام یاخته ها ترشح می شوند.

۱) از یاخته های درون ریز                                                                           ۲) از یاخته های برون ریز                 

ت) علت اینکه بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس نمی کنیم چیست؟

۱)مولکول های بو دار در محیط کم شده اند.                                             ۲) گیرنده ها پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند.

ث) کدام مورد پاسخ دستگاه ایمنی به مادۀ حساسیت زا را نشان می دهد؟

۱) ترشح هیستامین از ماستوسیت ها                                                              ۳)ترشح هپارین از بازو فیل ها

۲٫۵
۴ به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

آ)وقتی اختلاف پتانسیل دو سوی غشاء یاختۀ عصبی ۷۰- میلی ولت  است ، نورون در چه حالتی قرار دارد؟  آرامش

ب) اگر سطح عدسی یا قرنیه کاملاً کروی و صاف نباشد،  چرا تصویر واضحی روی شبکیه تشکیل نمی شود؟ چون  پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطۀ شبکیّه متمرکز نمی شوند.

پ)یکی از عواملی که باعث پوکی استخوان می شو د چیست؟ تراکم توده استخوان

ت) هورمون چیست؟ پیام رسان شیمیایی که وارد خون می شود.

ث)اشک به چه ترتیبی  از چشم محافظت  می کند. با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می کند.

 

۲٫۵
۵ نقش هریک از موارد زیر را بنویسید.

۱-     تالاموس : پردازش و تقویت پیام های حسی قبل از انتقال به بخش قشری مخ.

۲-    سد خونی مغزی : محافظت از مغز و نخاع

 

۱
۶ در مورد اعتیاد به الکل به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱-     چرا الکل  می تواند به راحتی از غشاء یاخته های عصبی عبور کند؟ چون در چربی محلول است از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور می کند.

۲-    الکل در فعالیت کدام  ناقل عصبی تاثیر می گذارد؟ دوپامین ، تحریک کننده و بازدارند ه ها

۱
۷ نوع گیرنده ها در هر یک را مشخص کنید؟

۱-     تماس: مکانیکی .

۲-    خط جانبی : مکانیکی .

۱
۸ وظیفۀ هر یک از موارد زیر را بنویسید.

۱-     زلالیه: زلالیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آنها را جمع آوری می کند و به خون می دهد.

۲-    مجاری نیم دایره: حاوی گیرنده های تعدلی مژک دار.

۱
۹ در مورد دستگاه حرکتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱-     استخوان ها محل ذخیرۀ کدام مواد است؟ کلسیم و فسفات .

۲-    عروس دریایی چه نوع اسکلتی دارد؟ آب ایستایی.

۱
۱۰ در مورد  دوندگان دوی صدمتر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه ای تند و کند به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱-      کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرفه ای خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارند؟  دوندگان مارتن .

۲-     مقدار میوگلوبین ماهیچه های مؤثر در ورزش حرفه ای این ورزشکاران چه تفاوتی دارد؟ در دوندگان ماراتن مقدار میو گلوبین ماهیچه ها بیشتر است.

۱
۱۱ الف) در شرایط تنش طولانی مدت کدام بخش غدۀ فوق کلیوی فعالیتش را بیشتر می کند؟ بخش قشری .

ب) عامل آنفلونزای پرندگان چیست؟ ویروس .

۱
۱۲ علت بیماری های خود ایمنی را بنویسید؟ گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حمله می کند

و باعث بیماری می شود. به این نوع بیماری ها، بیماری خودایمنی می گویند.

۱
۱۳ چرا بعضی از واکسن ها را باید تکرار کرد؟ تا سلول های خاطره و پادتن بیشتری تولید شود. علاوه بر آن طول عمر سلول های خاطره متفاوت است و ممکن است از بین بروند و باید تولید مداوم آن ها صورت گیرد. ۱
۱۴ هر یک از شکل های زیر چه نوع فعالیت ایمنی را نشان می دهد؟

                                 

 

 

الف:   . …بیگانه خواری ……..                                                 ب:…اتصال لنفوسیت با گیرندۀ مناسب به آنتی ژن…

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 112
  • 35
  • 185
  • 54