هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

سوالات امتحان نوبت اول زیست شناسی – دی ماه ۹۵

جوابیه سوالات امتحان نوبت اول زیست شناسی ۱ دهم تجرربی  

به نام خدا سوالات امتحان نوبت اول درس زیست شناسی (۱)

سال تحصیلی۹۶-۹۵

 

دبیرستان امام حسین (ع)
نام و نام خانوادگی:

 

نام کلاس:

نام معلم:خاقانی

 

پایه :دهم تجربی

 

 

ردیف متن سوالات نمره
درستی و نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.

۱- همۀ جانداران سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند. درست

۲- انتشار، جریان مولکول ها ازجای کم غلظت به جای پر غلظت است. نادرست

۳- کرم کدودارای دهان ولوله گوارشی است ومواد مغذی را ازسطح بدن جذب می کند. نادرست

۴- ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب میشود. درست

۲
از کلمات، گیاهان ، استوانه ای ، کیسه های هوایی ، ATP ، اسفنج گونه ، سیرابی ، مواد مغذی ، نگاری ، سنگفرشی

۵- بیشتر حجم شش ها را …. کیسه های هوایی..به خوداختصاص داده اند وساختاری .. اسفنج گونه ..را به شش می دهند.

۶- بخش بالایی معدۀگاو ، شامل کیسه بزرگی به نام … سیرابی..و بخش کوچکی به نام .. نگاری..است.

۷- غذای انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از …. گیاهان… بدست می اید.

۸- دربخشهای مختلف لوله گوارشی بافت پوششی به شکل.. سنگفرشی…ویا. استوانه ای…وجوددارد.

۹- انرژی فرایند های یاخته ای ، مستقیمان از. ATP. تامین میشود.

۲
به سوالات زیرپاسخ کوتاه دهید.

۱۰- یک مورد از کار برد DNA در زیست شناسی امروزی را بنویسید. هویت انسان ها را به آسانی شناسایی می کنند.

۱۱- عامل بیش برنده اسمز چه نام دارد. فشار اسمزی

۱۲- مزیت بسته بودن بنداره ابتدای مری درفاصله بین بلع ها چیست؟ هوا وارد مری نمیشود

۱۳- مقدارهوایی که پس از یک دم معمولی ، با یک دم عمیق واردشش ها میشود چه می نامند. حجم ذخیره دمی

۲
۱۴- ساختار غشا یاخته را نامگذاری کنید.

12-31-2016-7-00-59-am

۱
هریک از فرایندهای زیر به کدام ویژگی جاندار اشاره می کند.

۱۵- ساقۀ گیاهان به سمت نورخم میشود.پاسخ به محیط

۱۶- موهای سفید خرس قطبی. سازش با محیط

۱
هر یک از موارد زیر اشاره به کدام لایه لوله گوارشی است؟

۱۷- دراین لایه بافت پیوندی سست، رگ هاویاخته های ماهیجه ای صاف قرار دارند.لایه مخاط

۱۸- در این لایه بافت پیوندی سست ،رگ های فراوان ،شبکه ای ازیاخته های عصبی قراردارند. لایه زیر مخاط

۱
هر یک از مولکول های زیر طی چه فرایندی جذب میشوند.

۱۹- گلوکز: گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژه ای، همراه با سدیم وارد یاختهٔ پرز روده می شود. این روش هم انتقالی نام دارد

۲۰- ویتامین B12 : اندوسیتوز

۱
ردیف بقیۀسوالات نمره
۲۱- سنگ کیسه صفرا چگونه ایجاد می شود؟ گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول، در کیسه صفرا رسوب م یکنند و سنگ کیسه صفرا ایجاد می شود

۲۲- یکی از علت های زیان بار بودن کربن دی اکسید در بدن چیست؟ این است که می تواند با آب واکنش داده، کربنیک اسید تولید کندو PHرا کاهش دهد.

۱
فقط به یکی از سوالات زیر پاسخ دهید.

۲۳- عامل بسته شدن نای و قطع تنفس در هنگام بلع غذا چیست؟مرکز بلع در بصل النّخاع، فعّالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد،مهار می کند. در نتیجه، نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می شود .

 

۲۴- تاثیر اعصاب هم حس وپاد هم حس بر دستگاه گوارش چیست؟ معمولاً اعصاب پاد هم حس فعّالیت دستگاه گوارش را افزایش و اعصاب هم حس فعّالیت این دستگاه را کاهش می دهند.

 

۱
۲۵- فرایند انتقال فعال راتعریف کنید. فرایندی که در آن، یاخته مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل م یکند، انتقال فعّال نام دارد. در این فرایند، مولکو لهای پروتئینی با صرف انرژی،ATP این عمل را انجام می دهند. ۱
۲۶- زیست کره شامل چیست؟ زیست کره شامل همهٔ جانداران، همهٔ زیستگاه ها و همهٔ زیست بوم های زمین است. ۱
۲۷- از چه موادی سوخت های زیستی تهیه میشود؟ می توان از ضایعات چوب، تفاله های محصولات کشاورزی مانند نیشکر، غلات، همچنین روغن های گیاهان و سبزیجات، سوخت زیستی، مانند گازوئیل زیستی و الکل تولید کرد. ۱
نقش اندامک های زیر را بنوبسید؟

۲۸- ریبوزوم: همکاری در پروتئین سازی

۲۹- میتوکندری(راکیزه) :آزاد کردن انرژی از مواد. تنفس سلولی

۱
۲۹- گوارش درون سلولی در پارامسی را شرح دهید. در

پارامسی، حرکت مژک ها غذا را از محیط به حفرهٔ دهانی منتقل م یکند. در انتهای

حفره، کُریچه غذایی تشکیل می شود. کُریچه غذایی درون سیتوپلاسم حرکت

م یکند. اندامکی به نام کافنده تن(لیزوزوم)، که دارای آنزیم های گوارشی است

به آن می پیوندد و آنزیم های خود را به درون کُریچه آزاد می کند. در نتیجه، کُریچه

گوارشی تشکیل می شود. مواد گوارش یافته، جذب می شوند و مواد گوارش نیافته در

کُریچه باقی می مانند. به این کُریچه، کُریچه دفعی می گویند. محتویات این کُریچه

از راه منفذ دفعی یاخته خارج می شود.

۱
نقش هر یک از مواد زیر را بنویسید.

۳۰- آنزیم پپسین: تجزیه پرتئین ها

۳۱- صفرا: کمک به گوارش و ورود چربی ها به محیط داخلی، نقش دارد.

۱
در مورد مایع سور فاکتانت به سوالات زیر پاسخ دهید.

۳۲- این مایه از کدام یاخته ها ترشح میشود؟ از بعضی از یاخته های حبابک ها

۳۳- چرا بعضی نوزادان که زود هنگام بدنیا می ایند به زحمت نفس میکشند؟ عامل سطح فعال در اواخر دوران جنینی

ساخته می شود، به همین علت در بعضی از نوزادانی که زودهنگام به دنیا آمد هاند عامل سطح فعال به مقدار کافی ساخته نشده است

و بنابراین به زحمت نفس م یکشند.

۱
۳۴- هوای جاری را چیست؟ به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می شود حجم جاری می گویند.

۳۵- ماهیچه های تنفسی را نام ببرید. دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای

۱
مجموع نمرات ۲۰

 

موفق و پیروز باشید، و نمرات خوب بگیرید.خاقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 338
  • 108
  • 1,240
  • 340