هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

نمونه سوال زیست شناسی ۲ سوم تجربی دی ماه (شمارۀ ۱)

نوبت اول سال ۹۴

تشخیص :

درستی یا نادرستی جملات زیر رامشخص کنید.
۱- گیرنده های درد،بجز مغز، در همۀبخشهای بدن وجود دارند .
۲- خرچنگ نیز مانند ملخ چشم مرکب دارد.
۳- افرادی که دورۀ کُمُون طولانی دارند نمى توانند افراد دیگر را آلوده کند.
۴- جفت شدن بازهای مکمل در ساختار مولکول DNAبا اصل چارگف قابل توجیه نیست.
ارتباط :

۵- کدامیک ازموارد ذکرشده درردیف” الف” ارتباط بیشتری با موارد قید شده درردیف”ب” دارند.
الف:مارماهی- خفاش- مارزنگی- موهای سبیل خرس
ب:تشخیص اشیا حتی درتاریکی- تشخیص شدت نور- درک پرتوها ی فروسرخ- پژواک سازی- تولید تکانه های الکتریکی
فصل اول

۶- وظیفۀآنزیم لیزوزیم در اشک چیست؟
۷- کدام ترکیبات خاص در یونجه دردفاع غیر اختصاصی شرکت دارند؟
۸- انتقال پادزهر از مادر به خون جنین چه نوع ایمنی است؟
۹- ویروس هادر چه هنگامی با دفاع اختصاصی روبرو میشوند؟
۱۰- در ایمنی هومورال چه عاملی باعث میشود ماکروفاژها راحتر آنتی ژن ها راببلعند؟
۱۱- چرا در حال حاضر تهیۀ واکسن برای ایدز با مشکل همراه است؟

برای دیدن بقیه سوالات فصل اول به فروشگاه بروید.
فصل دوم

۱۲- چرا انعکاس نخاعی سریعتراز یک حرکت ارادی انجام میشود.
۱۳- نیمکره هاى مخ از طریق دسته اى از تارهاى عصبى به نام جسم پینه ای به یکدیگر………………………….. مى شوند..
۱۴-ارتباط میان مغز ودستکاه عصبی محیطی در بدن انسان توسط……………………. برقرار می شود.
۱۵-احساس گرسنگی ،توسط کدام بخش عصبی تنظیم میشود؟
۱۶-منظوراز عصب چیست؟
 به پرسش های زیر در مورد منحنی تغییرات غشائ نورون است پاسخ دهید؟ 
  ۱۷-در کدام شماره کانال های دریچه دار پتاسیمی بازاست؟ 

۱۸-درشمارۀ(۲)وضعیت دوکانال دریچه دار سدیمی و پتاسیم چگونه است؟
 
فصل سوم

۱۹-مرکز پردازش اطلاعات بینایی وشنوایی را بنویسید؟
۲۰-خط جانبی درماهیها چگونه قادر به تشخیص اجسام متحرک می باشد؟

۲۱-در حالتی که کرۀ چشم از اندازۀمعمولی کوچکتر شودباچه عدسی اصلاح میشود؟
۲۲-نوع گیرنده های چشایی و بویایی را نام ببرید؟
فصل چهارم

۲۳-رابطه هیپوتالاموس و هیپوفیز پیشین توسط چه سلولهای است؟
۲۴-برای تحریک ترشح هورمون های جنسی ،از هیپوفیز پیشین کدام هورمون ها ترشح میشود؟
۲۵-عوارض ناشی از هیپوتیروییدیسم (کم کاری تیروئید) در کودکان را نام ببرید؟
۲۶-ملاتونین در پاسخ به کدام محرک ترشح می شود؟ و در رابطه محرک چه نقشی دارد ؟
۲۷-انواع هورمون ها را از نظر ترکیب شیمیایی نام ببرید؟
ادامۀ فصل ۴

در مورد دیابت شیرین به پرسش های زیرپاسخ دهید:
۲۷-چرادرفرد مبتلا حجم ادرار افزایش می یابد؟
۲۸-چرا PH خون فرد مبتلا کاهش میابد؟

فصل ۵

۲۹-ساختمان DNA بر اساس مدل واتسون و کریک را توضیح دهید؟

مسئله: بخشی ازمولکول DNA باکتری ۴۰۰۰ نوکلئوتید دارد،اگر ۱۰ در صدنوکلئوتید های آن تیمین دار باشد .در این صورت به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟
۳۰-تعداد نوکلئوتیدهای گوانین دار را محاسبه کنید؟
۳۱-تعدادپیوند های فسفو دی استر چند است؟
تعریف اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
۳۲-نوکلئوزوم
۳۳-ترانسفورماسیون
فصل۶

۳۴-الگوی تعیین جنسیت در پروانه را بنویسید.

۳۵-عدد دیپلوئید در مورد ملخ چند است؟
ادامۀ فصل۶ در مورد چرخه سلولی، به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۳۶-همانند سازی DNA در کدام مرحله رخ می دهد؟
۳۷-منظور از نقاط وارسی (checkpoint) چیست؟
۳۸-همانندسازی سانتریول ها در کدام مرحله صورت می گیرد؟
۳۸-اگر جهش ژن مانع تولید پروتئینهای مؤثر در سیتوکینز شود، چه اثری بر چرخه سلولی خواهد داشت؟

7 Responses to نمونه سوال زیست شناسی ۲ سوم تجربی دی ماه (شمارۀ ۱)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

للل
  • 0
  • 743
  • 278
  • 1,351
  • 474