هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری ت(4900) شامل آزمایش های 13 - 14 - 15 - 16 - 17 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 را انتخاب کردید

گزارش کار های این بخش شامل:

۱۳- مسیر های رنگی

۱۴- محلول نمکی حساس

۱۵- محلول های رنگی

۱۶- رسوب شناور

۱۷- زعفران اصل یا زرد تقلبی

هم اکنون هزینه عضویت 4,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید