هر چه بیشتر یاد بدی بیشتر یاد می گیری.مجله آموزشی آسان بود

برای ثبت نام و اسثفده از بخش های VIP لازم است قبلاً یکی از اکانت های زیر را انتخاب و خریداری کنید.

اکانت ویژه

با خرید یکی از اکانت های زیر از مزایای یک کاربر ویژۀ سایت بهره مند خواهید شد.

به نسبت اکانت هایی که خریداری کرده اید ، می توانید بطور نامحدود از تمام پست ها و صفحات گزارش کارهای آزمایشگاهی دیدن و از نسخه های قابل چاپ آنها استفاده کنید. نمونه گزارش کار : بخش قابل رویت ماه

 

 

سطح قیمت  
عادی رایگان انتخاب
خرید اکانت 1ماهه آزمایشگاه علوم تجربی1 : حالا 18,000تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت 3 ماهه آزمابشگاه علوم تجربی1 : حالا 28,000تومان;.
عضویت بعد از90 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت 6 ماهه آزمابشگاه علوم تجربی1 : : حالا 38,000تومان;.
عضویت بعد از180 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت 9 ماهه آزمابشگاه علوم تجربی1 : حالا 48,000تومان;.
عضویت بعد از270 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت1ماهه آزمابش های فصل دوم ، آزمایش های مربی: حالا 11,000تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت 1ماهه آزمایش های فصل سوم ، آزمایش های دستورالعملی: حالا 8,000تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
خرید اکانت 1ماهه آزمایش های فصل چهارم ، آزمایش های کاوشگری: حالا 4,000تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب