هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

برای ثبت نام و استفاده از بخش های VIP لازم است قبلاً یکی از اکانت های زیر را انتخاب و خریداری کنید.

اکانت ویژه

با خرید یکی از اکانت های زیر از مزایای یک کاربر ویژۀ سایت بهره مند خواهید شد.

به نسبت اکانت هایی که خریداری کرده اید ، می توانید بطور نامحدود از تمام پست ها و صفحات گزارش کارهای آزمایشگاهی دیدن و از نسخه های قابل چاپ آنها استفاده کنید. نمونه گزارش کار : بخش قابل رویت ماه

اکانت ماهانه عادی از از محتوای پست ها و صفحات نمونه سوال  بعنوان یک کاربر عادی بهره مند می شوید.  هم اکنون حق اشتراک برای این اکانت ۱۱۰۰ تومان برای ۳۰ روز  است.

اکانت ماهانه ویژه از محتوای پست ها و صفحات نمونه سوال و گزارش کارهای آزمایشگاه علوم تجربی۱ بعنوان یک کاربر ویژه بهره مند می شوید.     هم اکنون حق اشتراک برای این اکانت  ۹۹۰۰ تومان برای ۳۰ روز است.

اکانت ۳ ماهۀ ویژه از محتوای نمونه سوال و گزارش کار های آزمایشگاه علوم تجربی ۱ به مدت ۹۰ روز بصورت نامحدود ، دیدن و دانلود کنید. هم اکنون حق اشتراک ۱۸۰۰۰ تومان است.

اکانت عضویت ماهانه ۴۹۰۰ تومانی از محتوا و نسخه های قابل چاپ گزارش کار های بخش مربی  آزمایشگاه علوم تجربی ۲ به مدت ۳۰ روز بهره مند خواهید شد.

 


 

 

سطح قیمت  
عادی،1,100 تومان حالا 1,100تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عادی رایگان
عضویت بعد از1 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه 4900 تومان (آزمایشگاه علوم تجربی2- بخش مربی) حالا 4,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش مربی ، آزمایش های شمارۀ 1 - 2 - 3 حالا 2,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری پ (2900) شامل آزمایش های شمارۀ 7 - 8 - 9 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 2,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری پ (4900) شامل آزمایش های شمارۀ 5 - 6 - 10- 11 - 12 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 4,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ت(4900) شامل آزمایش های 13 - 14 - 15 - 16 - 17 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 4,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ث(4900) شامل آزمایش های شمارۀ 18 - 19 - 20 - 21 - 22 بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی 1 حالا 4,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ج (3900)شامل آزمایش های شمارۀ 24 - 25 - 27 - بخش مربی آزمایشگاه علوم تجربی1 28 حالا 3,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (4900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 1 - 15 - 20- 25 حالا 4,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ب (3900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 9 - 10 - 11- 14 حالا 3,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری آ (3900) شامل آزمایش های شمارۀ 1 -9 - 16 - 19 بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی1 حالا 3,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت ماهانه سری ب (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش کاوشگری ، آزمایش های شمارۀ 3-11-13 حالا 2,900تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب
عضویت سری پ (4300 تومان) آزمایشگاه علوم تجربی1 شماره های 18،23 و 28بخش دستورالعملی حالا 4,300تومان;.
عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.
انتخاب