هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

گزارش کار آزمایش جهت یابی با استفاده ازساعت عقربه دار

۱ جهت یابی با استفاده ازساعت عقربه دار   مقدمه: جهت یابی، در زندگی روزمره ضروری به نظر می رسد. گاه در خیابان قدم می زنید و تصمیم می گیرید که مسیر خود را عوض کنید. درصورتی که جهت یابی را انجام ندهید، ممکن است دچار مشکل شوید.این مشکل بیش تر در محیط های نا…

این محتوا فقط برای اعضا با اکانت عضویت ماهانه سری آ (۲۹۰۰) آزمایشگاه علوم تجربی ۱ بخش مربی ، آزمایش های شمارۀ ۱ – ۲ – ۳ قابل نمایش است.
ورود نام نویسی