هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود

تحویل سال

زمان باقیمانده تا تحویل سال ۱۳۹۷

!Countdown to Nowruz

[waiting name=”Nowruz”]

تحویل سال ۱۳۹۷ در ایران

سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی
مطابق با ۲ رجب ۱۴۳۹ هجری قمری
و ۲۰ مارس ۲۰۱۸ میلادی
ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر

سال نو مبارک