هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری ب (2900) آزمایشگاه علوم تجربی 1 بخش کاوشگری ، آزمایش های شمارۀ 3-11-13 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است.

  1. آزمایش شماۀ ۳ :کیفیت آب موجود در کدام زمین ها، برای آشامیدن مناسب تر است؟
  2. آزمایش شمارۀ ۱۱:چگونه یون ها را در محلول ها شناسایی کنیم؟
  3. آزمایش شمارۀ ۱۳:عملکرد کاتالیزگرها چیست؟

هم اکنون هزینه عضویت 2,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید