هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری آ (3900) شامل آزمایش های شمارۀ 1 -9 - 16 - 19 بخش کاوشگری آزمایشگاه علوم تجربی1 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است:

  1. شمارۀ ۱ چگونه رطوبت نسبی هوای محل زندگی خود را اندازه بگیریم؟
  2. شمارۀ ۹ آیا همۀ واکنش ها برگشت پذیرند؟
  3. شمارۀ ۱۶ چگونه میتوان چگالی سنج ساده ساخت .
  4. شمارۀ ۱۹چگونه یک دماپای(ترموستات) ساده بسازیم؟

 

هم اکنون هزینه عضویت 3,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید