هر چه بیشتر یاد بدهید بیشتر یاد می گیرید.مجله آموزشی آسان بود
اخبار و مقاله های علمی

 

 

پرداخت کاربری

سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری عضویت ماهانه سری ب (3900 تومان) بخش دستورالعملی آزمایشگاه علوم تجربی شامل آزمایش های شمارۀ 9 - 10 - 11- 14 را انتخاب کردید

این مجموعه شامل گزارش کار های زیر است:

  1. آزمایش شمارۀ ۹ نقاشی با بزاق دهان

  2.  آزمایش شمارۀ ۱۰ نور و اثر آن بر تولید نشاسته در برگ

  3. آزمایش شمارۀ ۱۱ استخوان های محکم و انعطاف پذیر

  4. آزمایش شمارۀ ۱۴ یاخته های مبارز بدن

هم اکنون هزینه عضویت 3,900تومان; است.

عضویت بعد از30 روز منقضی خواهد شد.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید